Sotepalvelut maakuntayhtymille

Kainuun Vasemmiston tiedote 30.11.2013

Sotepalvelut maakuntayhtymille, maakuntaliitot tarpeettomia?

Kainuun Vasemmisto esittää, että Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäisiin suorissa vaaleissa asukasmäärän mukaan valittujen valtuustojen johtamissa maakuntayhtymissä, joissa olisi vähintään yksi edustaja joka kunnasta.

Maakuntayhtymien väestöpohjan tulisi olla yli 50 000 asukasta ja ne voisivat rakentua nykyisten sairaanhoitopiirien mukaisesti.

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistettäisiin. Maakuntaliitot voitaisiin kenties lakkauttaa ja niiden lakisääteiset tehtävät siirtää maakuntayhtymälle, jolle voitaisiin siirtää myös toisen asteen koulutus sekä kuntien muita tukipalveluja.

Järjestelyllä karsittaisiin turhaa rinnakkaishallintoa ja saataisiin lisää voimavaroja kuntalaisten peruspalveluihin. Malli olisi periaatteiltaan hyvin samanlainen kuin aiemmin toteutettu Kainuun hallintokokeilu ja pääkaupunkiseudulle kaavailtu ns. metropolihallinto.

Jos on kyse yhdestä suuresta keskuskaupungista ja sen ympärillä olevista pienistä kunnissa, niin maakuntayhtymä voidaan korvata myös vastuukuntamallilla siten, että sen hallinto toimii osana keskuskaupunkia, mutta tehtävät, vaalit ja pienten kuntien edustus ovat samat kuin maakuntayhtymässa.

Lisätiedot
Kainuun Vasemmiston puheenjohtaja Jouko Korhonen
p.0400-200733

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille