Hallitus söi koulutuslupauksensa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kannanotto 19.8.2015

Suomen suurin valtti on ollut kansainvälistä arvostusta nauttiva laadukas koulutus. Korkean koulutusasteen ja tasaisen koulutuksen laadun ansiosta olemme osaavan kansan maineessa. Koulutuksen laatu ja saavutettavuus ovat hyvinvointimme kulmakiviä. Koulutuksellinen tasa-arvo ehkäisee eriarvoistumista ja antaa jokaiselle samat mahdollisuudet riippumatta perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta.

Ennen vaaleja kaikki puolueet lupasivat olla leikkaamatta koulutuksesta. Hallitusohjelman mukaan hallituksen kymmenen vuoden tavoitteena on nostaa suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa. Hallitusohjelman konkreettiset linjaukset sekä hallituksen budjetti ovat kuitenkin täysin ristiriidassa lupausten ja tavoitteiden kanssa.

Hallitusohjelmassa koulutuksesta ja tieteestä leikataan yli 500 miljoonaa ja Tekesistä viedään 130 miljoonaa. Budjettiesityksessä koulutussektorin leikkaukset ovat 210 miljoonaa euroa pelkästään ensi vuodelle. Kolmannen lukukauden kaavailtu käyttöönotto vähentää yliopistojen henkilökunnan tutkimukseen ja tieteen harjoittamiseen käytettävissä olevaa aikaa. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille otetaan käyttöön lukukausimaksut, jonka myötä hallitus avaa oven koulutuksen kaupallistamiselle.

On historiallista, että hallitus on toimillaan laskemassa kansallista koulutus- ja osaamistasoa. Hallituksen linjaa hallitusohjelman liitteessä tavoitteenaan, että merkittävä osa korkeakouluopiskelijoista siirtyisi työelämään jo kandidaatin tutkinnolla, ja että kelpoisuusehtoja erityisesti kuntien puolella tullaan päivittämään tätä mahdollistamaan. Lähtökohtana on maisterin tutkinnon suorittavien määrän vähentäminen viidenneksellä nykyisestä.

Toteutuessaan koulutussäästöt vaarantavat koulutuksen laadun ja tasa-arvoisen saatavuuden. Olemme jo nyt tiellä jolla koulutus ja oppimiserot kasvavat ja vanhempien varallisuus ja asuinpaikka vaikuttavat lasten ja nuorten mahdollisuuksiin yhä enemmän. Innovaatiot ja talouskasvu eivät synny tyhjästä, vaan ovat tähän mennessä olleet täysin riippuvaista korkeasta koulutustasostamme. Koulutusleikkausten toteutuessa korkeaan osaamistasoon nojaavaa Suomea ei nosteta suosta, vaan viedään ojasta allikkoon.
Lisätietoja:
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Li Andersson
li.andersson@eduskunta.fi
0405088697

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille