Valtionyhtiöiden verovälttely saatava kuriin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson on jättänyt kirjallisen kysymyksen valtionyhtiöiden veroraportoinnista. Osana  kansainvälisen veronkierron vastaista toimintaohjelmaa hallitus velvoitti enemmistöomisteiset valtionyhtiöt raportoimaan veroistaan maakohtaisesti vuonna 2015 vuoden 2014 tietojen osalta. Finnwatchin syyskuussa julkaisema tarkastus yhtiöiden maakohtaisista veroraporteista kertoo kuitenkin, että veroparatiisitoimintaa ei raportoida, ja että yhtiöt ovat hyödyntäneet kaikki ohjeiston tarjoamat porsaanreiät.

– Kansainvälisestä verovälttelystä kärsivät eniten köyhimmät kansalaiset, pienyrittäjät ja kehitysmaat, Andersson sanoo.

– Isot yritykset voivat parantaa asemaansa keinotekoisesti, ja menetetyt verot ovat pois kaikille saatavilla olevien peruspalveluiden rahoittamisesta. Verovälttely asettaa myös kansainvälisesti ja kansallisesti toimivat yritykset eriarvoiseen asemaan.

Puutteellinen raportointi johtuu osittain omistajaohjauksen laatimasta ohjeistuksesta, joka velvoittaa yhtiöitä raportoimaan vain itse valitsemansa olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Ohjeistuksen liiallisen joustavuuden takia raporttien vertailukelpoisuus kärsii. Ohjeistuksen väljyys toistuu myös veroparatiisimaiden määrittelyssä, jossa käytetty lista on Finnwatchin toimesta havaittu puutteelliseksi.

– Havaittujen puutteiden takia haluan kysyä hallitukselta millaisiin toimiin se aikoo ryhtyä parantaakseen valtionyhtiöiden veroraportointia ja valtioneuvoston kanslian maakohtaisen tilinpäätöksen raportointiohjeita.

 Kirjallinen kysymys luettavissa kokonaisuudessaan: http://liandersson.fi/kirjallinen-kysymys/

 Lisätietoja: Li Andersson, li.andersson@eduskunta.fi, 0405088697

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille