Posts Categorized: Tiedotteet 2016

Språkliga rättigheter bör bedömas i samband med sote

Grundlagsutskottets ordförande, Vänsterförbundets riksdagsledamot Annika Lapintie förstår vasabornas oro över det egna sjukhusets framtid. – Vasa centralsjukhus arbetstagare gör ett gott arbete, både vårdens kvalitet och patientsäkerheten håller hög standard.    Lapintie är bekymrad över arbetstagarnas ork i den nuvarande osäkra situationen. – De borde ha en möjlighet att lära sig, utvecklas och avancera i […]

[ Lue lisää → ]

Sotessa arvioitava myös kielelliset oikeudet

Vaasassa vieraillut perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Annika Lapintie (vas) ymmärtää vaasalaisten huolen oman sairaalan tulevaisuudesta.  – Vaasan keskussairaalan työntekijät tekevät erittäin korkeatasoista työtä niin hoidon laadun kuin potilasturvallisuudenkin näkökulmasta katsottuna. Lapintie on huolissaan työntekijöiden jaksamisesta epävarmassa tilanteessa. – Heillä pitäisi olla mahdollisuus oppia, kehittyä ja edetä urallaan. Miten saadaan koulutetun henkilöstön osaaminen pysymään alueella, kun on […]

[ Lue lisää → ]

Vapo myy kansallisomaisuutta – mitä sanoo hallitus?

Kansanedustaja, Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen perää hallituksen kantaa julkisomisteisen turveyhtiö Vapon mittavaan maaomaisuuden myyntiin. Eduskunnan talousvaliokunnan jäsen Sarkkinen jätti aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. – Kyse on merkittävästä kansallisvarallisuuden myynnistä, 100 000 hehtaaria isänmaata vaihtaa omistajaa. On syytä olettaa, että hallitus on siunannut kaupat, kun kyse on valtion omistamasta yhtiöstä. Toivottavasti ainakin, sillä on ongelmallista, jos […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton kansanedustajat tekevät päivän vanhustenhoivaa

  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ottaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin haasteen vastaan ja kansanedustajat vierailevat vanhusten palvelukeskuksissa tekemässä työvuoron. SuPer on haastanut kaikki kansanedustajat ja kuntapäättäjät työskentelemään työvuoron vanhustenhoidossa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kertoo, että Vasemmistoliitto ottaa vakavasti vanhustenhoidon kriisin. – Hallituksen esitys alentaa hoitajamitoitusta on johtamassa tilanteeseen, jossa ei enää voi puhua inhimillisestä vanhustenhoivasta. […]

[ Lue lisää → ]

Järjestäytymisvapaus koskee jokaista

Vasemmistoliiton kansanedustajat Paavo Arhinmäki ja Anna Kontula vaativat uudistuksia työelämän pelisääntöihin. Kansanedustajat puhuivat muuttuvasta työstä keskiviikkona Tampereella Työväenmuseo Werstaalla. Kontula esitteli Vasemmiston keinoja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi. Itsensätyöllistäjällä tarkoitetaan yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia, freelancereita ja apurahansaajia. Melkein kolmannes itsensätyöllistäjistä sijoittuu alimpaan tulokymmenykseen. – Yhteistä itsensätyöllistäjille on tulojen koostuminen monesta eri lähteestä sekä epäselvä työmarkkina-asema. Esitämme keinoja sekä yrittäjien […]

[ Lue lisää → ]

Ryhmäkanneoikeus tarvitaan heikompien puolustamiseksi

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski liputtaa ryhmäkanneoikeuden puolesta. Myllykosken mielestä muuttuva työelämä tarvitsee vahvemman lainsäädännön työntekijän turvaksi. Myllykoski puhuu tänään Akaassa Metalliliiton paikallisen ammattiosaston Toijalan Metalli 169 Vaikuttajaryhmän tilaisuudessa. – Ryhmäkanneoikeus olisi yksinkertainen keino auttaa kollektiivisesti niitä ihmisiä, jotka eivät itse siihen syystä tai toisesta kykene. Työelämässä ammattiyhdistysliikkeen ryhmäkanneoikeus ehkäisisi ennalta työsuhteisiin liittyvien riitojen kärjistymistä. Tällä […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliitto esittää toimenpidepakettia itsensätyöllistäjille

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esitteli tänään kuusi keinoa itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi osana Tolkkua työelämään -kampanjaa. Yhä useampi työskentelevä ei sovi työelämän perinteisiin palkansaaja- ja yrittäjäkategorioihin. Itsensätyöllistäjän tunnistaa siitä, että hän ei työskentele perinteisessä palkkatyösuhteessa, vaan voi saada tuloja niin toimeksiantojen, palkan kuin esimerkiksi apurahojen kautta. Nykyisen lainsäädännön on vaikea tavoittaa itsensätyöllistäjien tilannetta. Suurimmat ongelmat liittyvät järjestäytymisoikeuden puutteesta […]

[ Lue lisää → ]

Hallitus murentaa yhdenvertaisuutta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson tyrmää hallituksen esityksen, jonka mukaan oleskeluluvan saaneille maksettaisiin Suomessa jatkossa työmarkkinatuen sijaan kotouttamistukea, joka olisi vain 90 prosenttia suomalaisille maksettavan peruspäivärahan määrästä. – Hallituksen lakiesitys murentaa keskeisiä oikeusvaltio- ja ihmisoikeusperiaatteita. Toteutuessaan esitys johtaa työttömien työnhakijoiden jaotteluun kahden kerroksen väkeen, kun rakennetaan kansalaisuuteen perustuva hierarkkinen sosiaaliturva- ja perusoikeusjärjestelmä. Tämä on rakenteellista […]

[ Lue lisää → ]

Tulevaisuuden kasvu syntyy koulutukseen panostamalla

Li Andersson ja Jari Myllykoski vierailulla Cimcorpilla Ulvilassa: Tulevaisuuden kasvu syntyy koulutukseen panostamalla Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson ja puolueen satakuntalainen kansanedustaja Jari Myllykoski korostavat korkean osaamisen ja koulutuksen merkitystä tulevaisuuden kasvulle. Kansanedustajat vierailivat maanantaina ulvilalaisessa automaatioalan yrityksessä Cimcorpissa. Anderssonin ja Myllykosken mukaan Satakunnan alueen automaatio- ja robotiikkaklusteri on esimerkki korkean osaamisen keskittymistä, joita tulee […]

[ Lue lisää → ]

Itä-Suomen työllisyys biotalouden varassa

Vasemmistoliiton kansanedustajat Li Andersson ja Matti Semi vierailivat sunnuntaina Kuopiossa Savon Sellun tehtaalla. Kansanedustajat nostivat esiin biotalouden merkityksen tärkeänä työllistäjänä Itä-Suomessa. – Vihreän kullan jalostus on Itä-Suomen alueen elinehto. Puun saatavuudella on suuri merkitys metsäteollisuuden kannattavuudelle. Mikäli uusia laitoksia valmistuu, on puunsaannin turvaaminen entistä tärkeämpää. Venäjän kaupan elpyminen olisi yksi keino varmistaa raaka-aineen riittävyys, Li […]

[ Lue lisää → ]