Posts Categorized: Tiedotteet 2017

Turvapaikanhakijan kohtelu julmaa ja typerää

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig on tehnyt kirjallisen kysymyksen sisäministeri Paula Risikolle kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden käännyttämisestä kesken työlupaprosessin. Modig perää toimia sen varmistamiseksi, että eri oleskelulupatyyppejä koskeva tieto kulkisi viranomaisten välillä eikä pakkopalautuksia kesken työlupaprosessin ryhdyttäisi panemaan täytäntöön. – Työllä itsensä elättävän, yhteiskuntaan kiinnittyneen ja hyvin todennäköisesti työntekijän oleskeluluvan saavan ihmisen noutaminen työpaikalta, sulkeminen säilöönottokeskukseen […]

[ Lue lisää → ]

Eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävään rakennemuutokseen

Kurjistamisesta eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävään rakennemuutokseen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä talouskasvun käynnistyttyä on nyt siirryttävä torjumaan eriarvoistumista ja toteuttamaan ympäristön kannalta välttämätöntä yhteiskunnan rakennemuutosta. Andersson esitteli Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettia keskiviikkona eduskunnassa. – Meidän vaihtoehtomme laittaa yhdenvertaisuuden eriarvoisuuden edelle, tavallisten ihmisten hyvinvoinnin suurituloisten veronkevennysten edelle ja kestävän rakennemuutoksen lyhytnäköisen fossiilikapitalismin edelle, Andersson sanoi puheessaan. Vasemmistoliitto peruisi […]

[ Lue lisää → ]

Vaihtoehtobudjetti: yhdenvertaisuus, ilmastonmuutoksen hillintä

Vaihtoehtobudjettimme panostaa yhdenvertaisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi vaihtoehtobudjettinsa Tasa-arvoinen ja kestävä Suomi tänään eduskunnassa. Vasemmistoliitto esittää omassa budjetissaan politiikan kääntämistä uuteen suuntaan panostuksilla yhdenvertaisuuteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävän rakennemuutoksen edistämiseen. Vasemmistoliiton eduskunnan tietopalvelulta tilaamat laskelmat, jotka osoittivat hallituksen politiikan kääntäneen tuloerot kasvuun, herättivät vilkkaan keskustelun alkusyksystä. Omassa vaihtoehtobudjetissaan vasemmistoliitto kääntää tuloerot selkeään laskuun. […]

[ Lue lisää → ]

Yleissivistävä lukio säilytettävä

Li Anderssonin mukaan opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ajaa korkeakoulujen opiskelijavalintoja suuntaan, joka vaarantaa lukion yleissivistävän roolin. Viime viikolla esiteltiin uusi, yliopistoille yhteiseksi ehdotettu ylioppilastutkinnon pisteytysmalli. Mallissa annettaisiin osalle reaaliaineista merkittävästi vähemmän painoarvoa kuin toisille. Esimerkiksi filosofiasta ja terveystiedosta saisi vähemmän pisteitä yliopistoon hakiessa kuin muista aineista. Taito- ja taideaineita ei puolestaan ole huomioitu lainkaan. […]

[ Lue lisää → ]

Kunnioittaako Suomi ulkomaalaisten lasten oikeuksia?

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen lapsen edun toteutumisesta Maahanmuuttoviraston tulkintakäytännöissä. – YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Julkisuudessa olleiden tapausten perusteella on kuitenkin syytä kysyä, kuinka hyvin lapsen etu otetaan huomioon ulkomaalaislain soveltamisessa. On ihmeteltävä tapaa, jolla viranomaiset tulkitsevat lapsen […]

[ Lue lisää → ]

Asumistuen heikennykset estettävä

Vasemmistoliiton kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig ei hyväksy asumistuen heikentämistä. Hallitus on leikkaamassa kimppa- ja miniasunnoissa asuvien asumistukea ja sitomassa enimmäisasumismenot elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijaan. Eduskunta käsittelee esitystä asumistukilain muuttamiseksi lähetekeskustelussa keskiviikkona. Alivuokra- ja kimppa-asuntoja sekä alle 20 neliömetrin kokoisia asuntoja koskeva muutos alentaa 12 000:n tuensaajan asumistukea. Valtaosa heistä on opiskelijoita, joiden toimeentuloa on jo leikattu […]

[ Lue lisää → ]

Kansan kasvurahasto työllistävien investointien tueksi

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski esittää harkittavaksi uutta kasvurahastoa, jolla rahoitettaisiin kotimaahan työpaikkoja luovia yritysten investointeja. Kasvurahastoon houkuteltaisiin valtion luomin kannustimin sijoitusvaroja etenkin kotitalouksilta. – Pankkirahoituksen ehtoja on viime vuosina kiristetty ja pankkirahoituksen saamisen vaikeus on keskeinen yritysten rahoitusongelmien syy. Alkuvaiheen yritystukien ja suuryritysten tukien väliin tarvitaan uusi, työllistäviä investointeja kannustava järjestelmä, Myllykoski sanoo. Sopiva väline […]

[ Lue lisää → ]

Suomen tulee edistää kansainvälistä yritysvastuusopimusta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii Suomen hallitusta toimimaan aktiivisesti parhaillaan YK:ssa neuvoteltavan ihmisoikeuksia, yritysvastuuta ja väärinkäytösten uhrien oikeuksia koskevan sopimuksen solmimiseksi. Kaikki vasemmistoliiton kansanedustajat ovat allekirjoittaneet kansainvälisen parlamentaarikkojen vetoomuksen sopimuksen puolesta, ja puolueen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen on jättänyt hallitukselle myös asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen. – Joidenkin monikansallisten yritysten toimintaan liittyy ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien loukkauksia, ympäristötuhoja, maakaappauksia, […]

[ Lue lisää → ]

Luottotiedot menettänyttä opiskelijaa ei saa jättää tyhjän päälle

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on tehnyt kirjallisen kysymyksen luottotietonsa menettäneiden opiskelijoiden toimeentulosta. Pekonen perää hallitukselta vastauksia siihen, miten maksuhäiriömerkinnän saaneen nuoren yhdenvertainen oikeus koulutukseen ja perustoimeentulon turvaan varmistetaan. – Opintorahan leikkaaminen on kurjistanut opiskelijoiden tilannetta entisestään. Kun opintoraha ja asumistuki eivät riitä kattamaan edes vuokramenoja, opiskelijalta edellytetään opintolainan hakemista. Ne opiskelijat, joilla on […]

[ Lue lisää → ]

Veronpalautusten lunastaminen oltava maksutonta kaikille

Kansanedustaja Matti Semin mukaan ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa veronpalautusten lunastamisessa. Verotettava, jolla ei ole pankkitiliä tai se ei ole verottajan tiedossa, joutuu lunastamaan veronpalautukset pankilta. Tällöin veronpalautukset maksetaan maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Osuuspankin kautta.  – Maksuosoituksen lunastaminen on muuttunut maksulliseksi. Palveluhinnastoissa voi olla eroja eri Osuuspankkien välillä, mutta esimerkiksi Helsingin Seudun Osuuspankin hinta maksuosoituksen lunastamiselle käteisellä […]

[ Lue lisää → ]