Tutkimuksen autonomia uhattuna Tampereen uudessa yliopistossa

Anna Kontula ja Li Andersson kritisoivat Tampereen uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallituksen toimia.

– Siirtymäkauden hallituksen toimet ovat muuttuneet tämän kevään aikana yhä huolestuttavimmiksi yliopistojen itsehallinnon ja tutkimuksen autonomian kannalta, Anna Kontula sanoo.

Uuden hallituksen nimityskomitean kokoonpanosta päättäminen kuuluu kokonaisuudessaan konsistorin, eli yliopiston korkeimman vaaleilla valitun päätöksentekoelimen toimivaltaan. Tästä huolimatta siirtymäkauden hallitus muutti toukokuussa omalla päätöksellään uuden hallituksen nimitysprosessin sääntöjä kesken nimitysprosessin.

– Konsistorin jäsenet ovat olleet huolissaan siitä, mitä siirtymäkauden hallituksen toimet tarkoittavat. Käytännössä näyttää siltä, että konsistori ei pääse toteuttamaan tärkeintä tehtäväänsä, eli uuden yliopiston hallituksen valintaa, mikä on tärkeä osa yliopistojen itsehallintoa, Li Andersson toteaa.

Lisäksi tutkimuksen autonomiaa uhkaa yksityisten intressiryhmien vahva rooli hallituksen valinnassa. Yliopistoyhteisö on kokenut ongelmallisena esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:n tavoitteet saada hallitukseen itselleen mieleisiä henkilöitä ja poistaa yliopistoyhteisön edustus hallituksesta.

– Pelkona on, että Tampereen yliopistosta ei voi enää tulevaisuudessa puhua aitona tiedeyliopistona, vaan siitä ollaan tekemässä teollisuuspiirien kontrollissa olevaa tutkimus- ja kehitysyksikköä, Kontula toteaa.

Siirtymäkauden hallituksen toimet ovat aiheuttaneet Tampereella yliopistoyhteisössä syvän luottamuspulan.

– Ymmärrän täysin, että Tampereen uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallitus ei näytä nauttivan yliopistoyhteisön luottamusta, ja konsistorin vaaleilla valitun enemmistön tahto on hallituksen vaihtaminen, Andersson sanoo.

Anna Kontula ja Li Andersson jättävät hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tampereen uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallituksen toimien vaikutuksista tutkimuksen riippumattomuuteen ja yliopiston autonomiaan.

 

Lisätietoja:

Anna Kontula, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, 050 512 0496

Li Andersson, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, 040 508 8697

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille