Hallitus löysi rahat palkanalennuksiin mutta ei osaamiseen tai pienituloisille

Eduskunnassa keskustellaan tänään julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä hallitukselta puuttuvat rohkeat toimet työllisyyden parantamiseksi ja eriarvoisuuden torjumiseksi.

– Matalan kasvun olosuhteissa on keskeistä, että talouspolitiikassa tähdätään työllisyysvaikutusten maksimoimiseen ja samalla huolehditaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tuloerojen kaventamisesta. Juha Sipilä ja tämä hallitus on epäonnistunut molemmissa, Andersson sanoi.

Julkisen talouden suunnitelmasta käy ilmi, että ns. kilpailukykysopimuksen hinta suomalaisille veronmaksajille on 800 miljoonaa.

– Koulutukseen ette löydä rahaa, sosiaaliturvaan ette löydä rahaa, mutta palkanalennusten kustantamiseksi löysitte melkein miljardin verran. Myös hävittäjähankintoihin löytyy rahaa, ja kaiken lisäksi sitä paljon parjattua velkarahaa, Andersson soimasi hallitusta.

– Työllistäviin investointeihin valtio ei hallituksen mielestä missään nimessä saa ottaa lainaa, mutta hävittäjäostoihin se sitten kelpaa. Pääministeri Sipilä ilmoitti, että tätä velkaa ei huomioida velaksi elämisen lopettamisessa. Lopetetaanko velaksi eläminen siis siten, että vain päätetään olla huomioimatta tietty osa julkisesta velasta, Andersson kysyi.

Andersson piti positiivisena päätöstä alentaa varhaiskasvatusmaksuja. Työttömyysturvan ”aktiivimallin” nimellä tunnettu leikkuri ja asumistuen heikennykset taas ovat Anderssonin mielestä epäinhimillisiä ja eriarvoistavia.

– Pienituloisetkin suomalaiset kaipaavat hyviä uutisia. Tässä puoliväliriihessä hallituksella olisi ollut mahdollisuus keskittyä inhimillisten uudistusten eteenpäin viemiseen, mutta se jäi käyttämättä, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton oma vaihtoehto Suomelle on kestävä rakennemuutos, joka turvaa suomalaisen huippuosaamisen, teollisen kilpailukyvyn ja korkean työllisyyden sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

– Kestävä työllisyyspolitiikka luodaan panostamalla koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Tukien heikentämisen sijaan työllisyyttä voi edistää myös purkamalla erityisesti työttömiin kohdistuvia byrokratialoukkuja, helpottamalla opiskelua työttömyysturvalla, nostamalla työttömyysturvan suojaosan 500 euroon sekä nostamalla ulosoton suojaosuuden 800 euroon kuussa, Andersson sanoi.

Li Anderssonin pitämä ryhmäpuhe kokonaisuudessaan

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille