Eriarvoisuuden vähentäminen työmarkkinoiden kärkihankkeeksi

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston  kannanotto

Vasemmistoliitto vaatii parempaa palkkakehitystä matalapalkka-aloille. Työmarkkinapöydissä ja -lainsäädännössä tulee tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät tasa-arvoa.

Tilastokeskuksen yritysten vuosien 2005–2016 vuosikertomuksiin pohjautuva selvitys (HS 3.8.) toteaa pörssin suurten yhtiöiden toimitusjohtajien palkkojen, luontoisetujen ja rahabonusten nousseen katkeamatta viiden vuoden ajan lamasta huolimatta.

”Ei ole kohtuullista, että pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien rahapalkat ja bonukset vastaavat jopa 25 työntekijän vuosipalkkaa, samalla kun tavallisten ihmisten palkkoja on leikattu ja työaikaa pidennetty”, puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien keskimääräiset palkat ja bonukset ylittivät viime vertailussa ensimmäisen kerran miljoonan euron rajan. Valtavat palkkaerot tuottavat perusteettomia eläke-eroja.

”Työmarkkinoilla pitää pyrkiä siihen, että palkkaero johtajien ja työntekijöiden välillä ei ylittäisi kymmenen suhdetta yhteen. Lisäksi on otettava käyttöön lakisääteinen vähimmäistuntipalkka pienipalkkaisimpien työntekijöiden sekä työehtosopimusten ulkopuolella olevien aseman parantamiseksi”, Lohikoski sanoo.

Puoluevaltuusto vaatii työmarkkinaosapuolia ja hallitusta tekemään palkkaohjelman matalapalkka-alojen palkkojen nostamiseksi ja sukupuolittuneiden palkkaerojen tasaamiseksi.

”Vasemmistoliitto tilasi syksyllä laskelman, josta käy ilmi, että hallituksen leikkauspolitiikka vahingoittaa pienituloisia heikentämällä heidän ostovoimaansa. Hallitus on perustellut etuusleikkauksia säästöillä, mutta on samalla alentanut tuloveroja yhteensä 1,5 miljardilla eurolla. Veroale on kohdistunut enimmäkseen hyvätuloisille. Pienituloisilta leikkaava ja tuloeroja lisäävä politiikka heikentää myös talouskasvua”, Lohikoski toteaa.

Lisätiedot
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston pj Pia Lohikoski 050 362 9496

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille