Huumehaittojen vähentäminen huumausainelakiin

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 18.11.2017

A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeessa luodaan anonyymejä ja luotettavia sähköisiä palveluita muuntohuumeita käyttävien ja netistä huumeita tilaavien ihmisten terveyshaittojen vähentämiseksi Suomessa. Projekti tuottaa myös ajantasaista tietoa muuntohuumeista ja nettikaupasta mm. sosiaali-, terveys-, opetus-, nuoriso- ja kulttuurialan ammattilaisille ja soveltuville viranomaisille.

Muunto-hankkeessa edistetään päihdekäyttöön aiottujen aineiden anonyymin laboratoriopalvelun tuloa Suomeen. Sen lisäksi, että käyttöä aikovat ihmiset saisivat selville aineidensa sisällön, saataisiin myös yleisesti tietoa liikkeellä olevista aineista.

Hanketta ei voi toteuttaa nykyisen huumausainelain puitteissa. Lakiin ei ole kirjattu lainkaan huumehaittojen vähentämistä, vaan ainoastaan pyrkimys käytön estämiseen.

Ehkäisevän päihdetyön laki ei puolestaan salli huumeiden käsittelyä osana haittojen vähentämistä. A-klinikkasäätiö on alkanut valmistella työtä, joka tähtää huumausainelain muutokseen.

Vasemmistoliitto tukee A-klinikkasäätiön pyrkimyksiä tarpeellisten lakimuutosten aikaansaamiseksi.

Lisätiedot:
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston pj Pia Lohikoski 050 362 9496

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille