Konkreettista apua kaltoinkohdelluille

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto Lapsen Oikeuksien Päivänä 20.11.2016
Konkreettista apua kaltoinkohdelluille

Vasemmistoliitto vaatii Suomen valtiolta konkreettisia toimia niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka ovat ovat aiempina vuosikymmeninä joutuneet kaltoinkohtelun uhreiksi lastensuojelun sijaishuollossa.

Lastensuojelun sijaishuolto on monelle lapselle ja nuorelle ainoa mahdollisuus turvalliseen lapsuuteen ja huolenpitoon. Kuluneen vuoden aikana julkaistut tutkimukset ovat osoittaneet, että
lastensuojelun sijaishuollon eri muodoissa on tapahtunut vuosikymmenten kuluessa vakavia lasten ja nuorten oikeuksien loukkauksia ja kaltoinkohtelua.

Vasemmistoliitto katsoo, että näiden kokemusten hyvittämiseksi ei riitä pelkkä ministeri Juha Rehulan 20.11.2016 esittämä anteeksipyyntö, vaan on kuultava kaltoinkohtelun uhreja tarpeesta konkreettisiin toimenpiteisiin kuten rahallisiin korvauksiin tai kuntoutus- tai terapiapalveluiden järjestämiseen.

Lisäksi Vasemmistoliitto korostaa, että tutkimuksissa ja selvityksissä suositellut toimenpiteet lastensuojelun asiakkaina olevien lasten kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi tulevaisuudessa on kiireellisesti toteutettava. Lastensuojeluun on taattava riittävät resurssit.

Lisätiedot:
Pia Lohikoski, Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja
050 362 9496

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille