Kunnianhimoa perhevapaiden uudistamiseen

Vasemmistoliiton puoluehallitus 19.10.2016

Vasemmistoliitto vaatii hallitukselta perhevapaajärjestelmän remonttia jo tällä hallituskaudella. Nykyiseen perhevapaajärjestelmään tarvitaan suuria rakenteellisia uudistuksia, jotta ne tukisivat entistä vahvemmin vanhemmuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamista.


–    Niin sanottu 6+6+6 –malli pidentää ansiosidonnaista vanhempainrahakautta ja tukee eri tilanteissa olevien perheiden molempien vanhempien mahdollisuuksia osallistua pienen lapsen elämään, sanoo Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Vasemmistoliiton esittämä malli korvaisi nykyisen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmän ja pidentäisi vapaiden yhteenlaskettua pituutta 18 kuukauteen. Mallin tavoitteena on parantaa naisen asemaa työelämässä sekä tukea isien asemaa osana lapsen elämää, kasvua ja kehitystä. Malli tunnustaa perheiden moninaisuuden ja samaa sukupuolta olevat vanhemmat sekä tukee yhden vanhemman perheiden mahdollisuuksia pidempiin vanhempainvapaisiin. Hallituksen hyväksymä 2500 euron kertakorvaus äidin työnantajalle ei puutu rakenteiden haasteisiin hoivavastuun epätasaisesta jakautumisesta.
–    Perhevapaiden uudistamisessa tarvitaan kunnianhimoa ja vain ansiosidonnaista vanhempainrahan osuutta pidentämällä voidaan saada aikaan pysyviä rakenteellisia uudistuksia, linjaa Andersson.
Osana perhevapaajärjestelmän uudistusta Vasemmistoliitto vaatii hallitusta palauttamaan kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden saada varhaiskasvatusta.
–    Joustava, kaikille lapsille tarjottava laadukas varhaiskasvatus luo hyvinvointia ja ennaltaehkäisee lasten eriarvoistumiskehitystä sekä lisää perheiden valinnanvapautta järjestää varhaiskasvatus elämäntilanteeseen sopivalla tavalla, päättää Andersson.

Lisätietoja
Li Andersson
p. 040 508 8697

Tallenna

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille