Vasemmiston verouudistus tähtää kestävään rakennemuutokseen

Vasemmistoliitto julkisti tänään eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa esityksensä verojärjestelmän uudistamiseksi.

Vero-ohjelmassa esitetään muun muassa varallisuusveron palauttamista, ympäristölle haitallisten tukien karsimista sekä Ruotsin mallin mukaisen lentoveron kokeilemista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korosti puheessaan kesäkokoukselle, että verotuksen on samaan aikaan turvattava hyvinvointivaltion rahoitus, tasattava tulo- ja varallisuuseroja sekä vauhditettava tuotannon, kulutuksen, asumisen ja liikkumisen kestävää rakennemuutosta.

– Varallisuutta ja ympäristöhaittoja pitää verottaa nykyistä enemmän. Pääomatuloveroista tulee tehdä aidosti progressiivisia. Tällä hetkellä monet suurituloiset nostavat keinotekoisia pääomatuloja ja maksavat niistä hyvin alhaista veroa, Andersson sanoi.

– Kun veropohjia laajennetaan ja tiivistetään, veroasteita voidaan jonkin verran laskea. Vasemmistoliiton mallissa kevennetään varsinkin pieni- ja keskituloisten tuloveroja.

Ympäristöverojen kiristäminen on Anderssonin mukaan välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tasaveroina ne ovat kuitenkin usein regressiivisiä eli tuloeroja kasvattavia.

Andersson painottaa, että yksittäisten verojen sijaan oleellista on se, että verojärjestelmä kokonaisuudessaan pienentää tulo- ja varallisuuseroja. Verotusta on myös täydennettävä tulonsiirtojen ja kattavien julkisten hyvinvointipalveluiden avulla.

Vasemmistoliiton vero-ohjelma yhdistää kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

– Tämä on suurin eromme esimerkiksi kokoomukseen nähden. Kokoomukselle ja Petteri Orpolle tärkeintä tuntuu olevan progressiivisten tuloverojen jatkuva leikkaaminen, regressiivisten verojen lisääminen ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapauttaminen.

– Ympäristöverotuksen osalta hallituksen toiminta on ollut epäjohdonmukaista: esimerkiksi autoilun verotus huomioi päästöt hieman aiempaa paremmin, mutta samaan aikaan on kasvatettu teollisuuden uusiutumattoman energian verotukia ja pienennetty kaivosten sähköveroa, Andersson huomauttaa.

– Budjettiriiheen tultaessa valtiovarainministerillä on taas mielessään uusi tuloveroale. Petteri Orpon veropopulismi on haitallista ympäristölle, tasa-arvolle ja hyvinvoinnille.

Tulo- ja varallisuusverouudistusten lisäksi vasemmistoliiton vero-ohjelma sisältää kymmeniä toimenpide-ehdotuksia, jotka koskevat asumisen, liikenteen, energiantuotannon, maatalouden ja yritysten verottamista. Pakettiin sisältyy myös kattava lista harmaan talouden ja verovälttelyn vastaisia toimia.

Osana uudistuspakettiin puolue karsisi ympäristölle haitallisia verotukia satojen miljoonien edestä. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi teollisuuden energiaveropalautusten kohtuullistamista.

– Vero- ja tukijärjestelmämme on aika sopeutua siihen valtavaan muutokseen, jonka keskellä elämme. Ympäristökriisi on ratkaistava, ja se on tehtävä tavalla, joka ei kasvata tulo- ja hyvinvointieroja vaan kaventaa niitä. Vasemmistoliitolla on uskottava ratkaisu tähän aikamme suurimpaan haasteeseen, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton kestävä verouudistus

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille