Eduskuntavaalien rahoitus

Ennakkoselvitys on osittain arvio, ja varsinainen selvitys vaalikampanjaan käytetyistä varoista ja kuluista annetaan vaalien jälkeen kirjanpidon pohjalta.

Puoluehallitus kehottaa myös ehdokkaita tekemään vastaavan selvityksen omilla nettisivuillaan, vaikka laki ehdokkaiden vaalirahoituksesta ei tätä edellytä.

Ehdokkaiden selvitys kehotetaan antamaan samalla tarkkuudella mahdollisuuksien mukaan kuin valittavan kansanedustajien ja varakansanedustajien tulee antaa vaalien jälkeen Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Puoluehallitus huomauttaa, että vaalirahoituksen julkistamiseen ennen vaaleja liittyy riski, että ehdokkaiden rahoituksen tilanne voi muuttua joiltain osin myös em. kahden viikon rajan jälkeen.  Ehdokkaan/ehdokkaan tukiryhmän on hyvä varautua päivittämään ilmoitusta, ja samalla korostaa ilmoituksen yhteydessä muutoksen mahdollisuutta, jotta ei synny väärinkäsityksiä.

Ilmoituksessa tulee noudattaa ehdokkaiden vaalirahoituksesta annettuja ohjeita. Ehdokkaille on tuotettu selkokieliset ohjeet vaalirahoituksesta, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan (liitteenä).

Yksityisyyden suojaa yksittäishenkilöiden rahoituksen julkistamisessa on syytä kunnioittaa. Lain mukaan yksityishenkilön nimeä ei tule julkistaa, mikäli hänen lahjoituksensa jää alle 1 500 euron ilmoitusrajan alle.

Lisätietoja: Sirpa Puhakka, gsm. 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille