Eläkeikä ei ole ongelma, työssä jaksaminen on

Sekä Suomea johtava oikeistohallitus että elinkeinoelämä ovat vaatineet eläkeiän nostamista. Suurten yksityisten työnantajien suulla puhuvan elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen esitti Saksassa keskustelussa olevaa mallia eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen.

Saksassa alle puolet yli 55-vuotiaista on töissä. Eläkeikään asti jaksaa vain pieni vähemmistö. Oikeiston ympäri Eurooppaa vaatimaa eläkeiän korotusta voidaankin pitää käytännössä eläkkeiden rajuna leikkaamisena, sen sijaan että siten pidennettäisiin todellisia työuria.

Vasemmisto haluaa pidentää työuria oikeasti, jotta eläkkeiden rahoitus voidaan turvata. Se onnistuu ainoastaan työelämän laatua parantamalla. Työssä pysymistä edistää työn varmuus ja mielekkyys, työn jakaminen nykyistä useammalle, hyvä johtaminen, sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.

Epävarmuus, työn raskaus sekä mielenterveys- ja tukielinsairaudet ovat yleisimpiä syitä varhaiseen eläköitymiseen. Lisääntyvä epävarmuus pätkä- ja vuokratöiden muodossa synkentää tilannetta entisestään, kun koventuva työelämä syrjäyttää yhä useampia.

Monilla fyysisesti raskailla aloilla ei voida olettaa työntekijöiden jaksavan nykyistä eläkeikää pidempään. Ei ole oikeudenmukaista rangaista jo valmiiksi lyhyemmän eliniän odotteen ammateissa työskenteleviä mahdottomalla vanhuuseläkkeen alarajalla.

Vasemmisto haluaa inhimillisemmän työelämän. Tässä avainasemassa ovat ne työnantajat, jotka uuvuttavat työntekijänsä loppuun ennen aikojaan. Elinkeinoelämän keskusliiton olisikin syytä ohjata vaikuttamisensa omiin jäsenyrityksiinsä, jossa ongelman ydin piilee. Työelämä, jossa suuri joukko joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 52-vuotiaana, on todellinen ongelma, ei lakisääteinen eläkeikä.

Lisätiedot: Paavo Arhinmäki

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille