Terveyspalveluja uudistettava kunnan omana palveluna

Kuntien terveyspalvelut pitää tuottaa omina palveluina ja kattaa verovaroin. Terveyspalveluiden jakautuminen yhä heikommin rahoitettuihin julkisiin palveluihin ja hyväosaisten yksityisiin palveluihin on estettävä. Hoitotakuu on lyhennettävä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Kalliiksi tuleva kuntien terveyspalvelujen ulkoistaminen pitää lopettaa. Kilpailutus on nostanut terveydenhuollon kustannuksia, vaikka yksityistetyt terveysasemat tuottavat vähemmän palveluja kuin kuntien omat terveysasemat.

Potilaiden omaa kustannustaakkaa on helpotettava. Vasemmistoliitto esittää, että terveyskeskusmaksuista luovutaan. Kuntien ei tule ottaa käyttöön eduskunnan säätämää sairaanhoitajalla käyntimaksua, joka on lähes yhdeksän euroa.

Terveyskeskusten työskentelyolosuhteita pitää parantaa oikealla työn mitoituksella, hyvällä ja turvallisella työympäristöllä, oikealla tiedolla, asianmukaisella palkkauksella, riittävällä täydennyskoulutuksella ja osaavalla johtamisella.

Ennalta ehkäiseviä palveluja tulee parantaa. Lasten neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon taso on turvattava lakisääteisesti. Työttömien terveydentilan ja työkyvyn seuranta on turvattava yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.

Lääkekustannuksille ja asiakasmaksuille on säädettävä yhtenäinen 650 euron maksukatto. Maksukaton ylittävien maksujen omavastuu on poistettava.

Lisätietoja:
Puoluevaltuuston puheenjohtaja Katja Syvärinen, gsm. 050 463 7673
Puoluesihteeri Sirpa Puhakka, gsm. 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille