Vasemmistoliiton vaihtoehto ratkaisukyvyttömälle rasismiretoriikalle

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto korostaa, että maahanmuuttajista puhuttaessa on keskityttävä samoihin asioihin kuin muidenkin Suomessa asuvien kohdalla. Epävarma toimeentulo sekä asumisen ja liikkumisen kalleus koskettavat Suomessa asuvia etnisestä taustasta ja oleskelulupa-asemasta riippumatta.

Maahanmuuttajiin liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu ja siitä syntyvä ilmapiiri on nähtävä osana maahanmuuttajapolitiikkaa. Keskustelu muokkaa yhteiskunnallista ilmapiiriä joko syrjivään tai vastaanottavaan suuntaan. Vasemmistoliitto ei hyväksy rasismia missään muodossa.

Vasemmistoliiton yhtenä keskeisenä tavoitteena maahanmuuttajapolitiikassa on kotouttamissuunnitelman ulottaminen koskemaan kaikkia maahanmuuttajia sekä heidän perheenjäseniään. Koulutukseen tulee panostaa aina esiopetuksesta korkeakouluopinnot mahdollistavaan suomen tai ruotsin kielen opetukseen saakka.

Maahanmuuttajat tulee ottaa vahvasti mukaan maahanmuuttajia koskevien päätösten ja ohjelmien tekoon. Maahanmuuttajajärjestöjen roolia kotouttamisessa tulee vahvistaa järjestöille myönnettävän ”kotouttajastatuksen” avulla. Maahanmuuttajien työllistymistä tulee tukea ja heille on taattava samat työoikeudet kuin valtaväestöllekin. Harmaata taloutta tulee kitkeä kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi.

Keskeiset toimenpidevaatimukset

 • Kotouttamissuunnitelman on oltava lakisääteinen oikeus kaikille maahanmuuttajille.
 • Työelämän pelisääntöjen tulee olla samat kaikille, työolojen ja palkkojen polkeminen maahanmuuttajia hyväksikäyttämällä tulee laittaa kuriin. Lakisääteisellä kymmenen euron minimituntipalkalla lisätään työelämän tasa-arvoa ja poistetaan työtätekevien köyhyyttä.
 • Asuinalueiden eriytymistä tulee ehkäistä asunto- ja sosiaalipolitiikan avulla.
 • Maahanmuuttopolitiikkaan liittyvien päätösten vaikutusten arviointi ja toimenpiteiden seuranta on tehtävä myös sukupuolinäkökulmasta.
 • Maahanmuuttajajärjestöjen roolia kotoutumisessa tulee vahvistaa järjestöille myönnettävän ”kotouttaja-statuksen” avulla.
 • Kielen opetusta on lisättävä ja opetus on turvattava kaikilla koulutustasoilla.
 • Maahanmuuttajavaltaisten päiväkotien ja koulujen resursseja on lisättävä jotta ryhmäkokoja voidaan pienentää sekä palkata lisää avustajia.
 • Eri maissa suoritettujen tutkintojen vastaavuuden hyväksymistä on helpotettava.
 • Naisten sukuelinten silpomisen (ns. ympärileikkaus) tuomittavuus on tehtävä kaikille selväksi.
 • Maahanmuuttajavanhusten asema on huomioitava palvelutuotannossa.
 • Ihmiskaupan tunnistusjärjestelmää, tutkintaa ja syytteeseenpanoa on tehostettava.

Lisätietoja:
Puoluevaltuuston puheenjohtaja Katja Syvärinen, gsm. 050 463 7673
Puoluesihteeri Sirpa Puhakka, gsm. 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille