Posts Categorized: Kannanotot 2011

Maahanmuuttajat mukaan kuntavaikuttajiksi

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 20.11.2011

Vasemmistoliitto kutsuu maahanmuuttajia ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Maahanmuuttajat ovat aliedustettuina kuntavaikuttajina. Kaikkien Suomessa asuvien on päästävä vaikuttamaan asuinalueensa asioihin. Erityisesti on tuettava maahanmuuttajanaisten kuntavaikuttamiseen osallistumista.

[ Lue lisää → ]

Nuorisotyöttömyyden hoito pidentää työuria

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 19. – 20.11.2011

Nuorten työelämään pääsyä on vahvistettava toteuttamalla täysimääräisesti nuorten työllistymistä edistävä yhteiskuntatakuu. Yhteiskuntatakuun onnistumisen kannalta tärkeintä on, että nuori laatii työllistymissuunnitelmansa yhteistyössä koulutus- tai työvoimaviranomaisen kanssa. Näin nuori voi sitoutua työllistymispolkuunsa. Nuorella on oltava oikeus olla ottamatta vastaan oman työllistymissuunnitelmansa vastainen koulutus- tai harjoittelupaikka. Nuoria ei saa käyttää ilmaistyöntekijöinä.

[ Lue lisää → ]

Lisämiljoonia työllisyyteen

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 4.9.2011

Talouskasvun hidastuessa tarvitaan täsmätoimia työttömyyttä vastaan. Erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden torjumisen on oltava hallituksen kärkihankkeita.

Vasemmistoliiton puoluehallitus vaatii kymmeniä miljoonia lisää työllisyyteen ensi vuoden budjetissa. Myös nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on lisättävä määrärahoja.

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston lausunto vanhuslaista

Vasemmiston lausunto ehdotuksesta laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden saannin turvaamisesta

Lakiehdotus iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden saannin turvaamisesta on sinänsä tarpeellinen, mutta yleisesti sopii kysyä, eikö vanhuksista pitäisi pystyä huolehtimaan ilman erillislainsäädäntöäkin. Ja jos ei pystytä, niin miksi ei?

[ Lue lisää → ]

Perussuomalaiset ja kokoomusnuoret haluavat Suomeen viidakon lait

Vasemmiston kannanotto 31.5.2011

Vasemmiston varapuheenjohtajan, kansanedustaja Risto Kalliorinteen  mielestä kokoomusnuoret ja perussuomalaiset osoittavat todelliset karvansa vastustaessaan positiivista syrjintää. Kalliorinne muistuttaa siitä, että vähemmistöt saavat erityisapua ja -tukea, joita ilman he voisivat jäädä eriarvoiseen asemaan. Positiivinen syrjintä on heikomman tukemista.

[ Lue lisää → ]

Koulutuspaikka jokaiselle nuorelle

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 13.3.2011

Vasemmisto keskeisin sivistyspoliittinen vaatimus on koulutuksen sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo. Koulutuksen on oltava maksutonta kaikilla opintoasteilla esikoulusta yliopistoon. Opintotukea on kehitettävä opintorahapainotteisesti. Perusopetuksessa on panostettava lähikouluihin. Koko maassa on oltava tarjolla opiskelumahdollisuudet toisen asteen jälkeen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa omassa maakunnassa.

[ Lue lisää → ]