Kuntauudistuksessa asukkaiden kanta vahvasti kuuluviin

Vasemmistoliiton puoluehallitus painottaa kuntien ja asukkaiden kuulemista kuntauudistuksessa.

On selkeästi nähtävissä, että nykyisten kuntarajojen vallitessa ei kyetä takaamaan kansalaisten tarvitsemia palveluja, niiden tasapuolista saatavuutta ja kansalaisten riittäviä vaikutusmahdollisuuksia. Siksi Vasemmistoliiton puoluehallitus pitää hyvänä tavoitteena vahvojen kuntien kuntarakennetta, joka perustuu työ- ja asiointialueisiin. Kuntauudistuksen yhteydessä on selvitettävä myös asukkaiden luontaiset liikkumisalueet. Lähtökohtana tulee olla, että kunta pystyy vastaamaan itsenäisesti peruspalveluista. Erityisesti on huolehdittava hallitusohjelmassa kuntauudistukseen kytketyn terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistuksen käynnistämisestä.

Epädemokraattisia hallintohimmeleitä on purettava. Kuntauudistuksen pitää tapahtua vapaaehtoisesti. Vasemmistoliitto ei kannata pakkoliitoksia.
Palvelujen laatu, saatavuus ja vaikuttavuus on taattava tasa-arvoisesti koko maassa. Kuntauudistuksessa tulee ottaa huomioon kuntien erilaisuus palveluja järjestettäessä. Esimerkiksi Uudenmaan, Lapin tai Itä-Suomen kunnissa palvelujen saatavuuden varmistaminen vaatii erilaisia järjestelyjä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kuntien reuna-alueiden asukkaiden palvelujen turvaamiseen.
Kuntien henkilöstön kuuleminen ja asema on turvattava muutostilanteessa. Kuntapalvelujen tuloksellisuutta parannetaan parhaiten huolehtimalla myös työntekijöiden hyvinvoinnista. Kunnissa on tehtävä aiempaa parempaa ja työntekijöitä arvostavampaa työnantajapolitiikkaa.
Kuntauudistus ei saa muodostua ulkoistamisen, palvelujen heikentämisen eikä työehdoilla keinottelun välineeksi.

Vasemmistoliiton puoluehallitus nimesi Kuntapoliittisen työryhmän seuraamaan ja valmistelemaan puolueen kantoja kuntauudistukseen. Ryhmän puheenjohtajana toimii puolueen varapuheenjohtaja Risto Kalliorinne.

Lisätietoja:
Varapuheenjohtaja Risto Kalliorinne, 050 512 0477
Puoluesihteeri Sirpa Puhakka, 045 7731 3000

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille