Portugali-paketin käsittely suuressa valiokunnassa 13.5.2011

Keskeinen periaate Euroopan unionissa on ollut, että kukin jäsenmaa vastaa itse omista sitoumuksistaan. On suuri virhe luopua tästä periaatteesta ja velvoittaa euromaat eli itse asiassa niiden kansalaiset keskinäiseen vastuuseen. Tästä Suomen hallituksen olisi tullut pitää kiinni. Kreikan, Latvian tai Irlannin kohdalla tehtyjen virheellisten ratkaisujen ei tule sitoa myöhempiä ratkaisuja vaan nyt on vihdoin palattava alkuperäiseen ideaan.

Näillä tukipäätöksillä on pelastettu saksalaisten ja ranskalaisten pankkien ja muiden rahoituslaitosten omistajat ja sijoittajat. On kestämätöntä ajatella, että vain tällä tavalla olisi voitu välttää Euroopan rahamarkkinoilla epäluottamus. Eräiden keskeisten eurooppalaisten maiden haluttomuus selvittää aidosti pankkiensa pääomitustarvetta on ollut omiaan pitkittämään epäluottamusta. Vaikeuksiin itsensä ajaneiden unionimaiden tukemisen asemasta pankkien isäntävaltioiden olisi tullut varautua pankkien nopeaan haltuunottoon ja pääomittamiseen, milloin niille koituu unionimaiden ongelmista tai muista syistä merkittäviä tappioita. Näin voidaan parhaiten varmistaa, että luottamus rahoitusjärjestelmään säilyy eikä myöskään synny moraalikadon ongelmaa, jonka liittyy sekä eräiden maiden että niitä rahoittaneiden tahojen toimintaan.

Esimerkiksi Kreikan ratkaisua viivyteltiin tukijärjestelyillä pankkien omistajien pelastamiseksi. Samalla Euroopan keskuspankista on tehty Kreikan joukkovelkakirjalainojen huomattava ellei peräti suurin omistaja. Tätä riskien siirtoa keskuspankille on pidettävä sopimattomana ja moraalikatoa lisäävänä.

Tukea hakevan maan taloudelle asetetut ehdot vaikeuttavat kaiken lisäksi maan selviytymistä. Esimerkiksi Kreikalle asetetut vaatimukset verojen korotuksista ja eräistä säästötoimista tukahduttavat talouskasvua ja vaikeuttavat Kreikan selviytymistä. Näyttää siltä, että Kreikka on lisätuen tarpeen edessä.

Nyt tarjolla oleva Portugali-paketti siirtää samaan tapaan korkeilla koroilla jättivoittoja tehneiden pankkien vastuut sellaisinaan veronmaksajien harteille, syventää maan ongelmia ja siirtää välttämättömät ratkaisut eteenpäin.

Neuvoteltu paketti ei jätä Portugalille mitään mahdollisuutta selvitä. Palkkojen, työttömyysturvan ja eläkkeiden leikkaaminen yhdistettynä veronkorotuksiin estävät täydellisesti mahdollisuuden synnyttää positiivista kierrettä ja elvyttää taloutta. Kyse on sen tyyppisestä sisäisestä devalvaatiosta, joka vie Portugalilta edellytykset toipua. Tätä pahentaa vielä se, että Portugalilta vaaditaan laajaa yksityistämisohjelmaa valtionyhtiöiden osalta, mm. energiayhtiöt ja lentokentät ovat ilmeisesti myyntikohteina.

Toimiva ratkaisu Portugalin kriisiin on siinä että Portugalin merkittävimmät velkojat joustavat takaisinmaksuajoista, koroista ja suostuvat tarpeen mukaan velan alentamiseen. Vain siten pankkien ja muiden rahoituslaitosten omistajat ja sijoittajat voidaan saattaa vastuuseen, joka ei mitenkään kuulu suomalaisille tai muille eurooppalaisille veronmaksajille. Tämän jälkeen olisi Portugalissa mahdollista rakentaa sellainen talousohjelma, joka turvaa talouden kasvun, työllisyyden ja antaa edellytykset selviytyä sitoumuksista.

Edellä lausutun perusteella suuri valiokunta ei hyväksy esitetyillä ehdoilla Portugalin lainotusohjelmaa, ERVV:n luotonantokyvyn nostamista eikä Euroopan vakausmekanismin perustamista.”

Lisätietoja: Paavo Arhinmäki

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille