Posts Categorized: Kannanotot 2012

Lama vältetään työllisyyttä lisäämällä

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto  12.12.2012

Vasemmiston mielestä hallituksen työn puolivälitarkastelussa pitää hylätä toimimattomat keinot kuten leikkaukset, verotuksen alentaminen ja vaatimukset eläkeiän nostamisesta. Leikkaamalla pitkitetään taantumaa ja ajaudutaan jatkuvien leikkausten tielle. Tällaiseen kierteeseen Suomi ei saa ajautua.

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston perustulomalli vähentää radikaalisti köyhyyttä

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 18.11.2012    

Vasemmistoliitto esittää perusturvauudistusta ja asteittaista siirtymistä perustuloon. Perustulo vähentää köyhyyttä ja rakentaa uutta oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja yksilöllisyyttä kunnioittavaa 2000-luvun hyvinvointivaltiota. Poistamalla tuloloukkuja perustulo myös parantaa työllisyyttä.

[ Lue lisää → ]

Suomen otettava vahvempi ote talouskriisiin – Vasemmisto esittää ratkaisut

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto Raseborg-opistolla 26.8.2012.

Vasemmistoliiton puoluehallitus pitää hyvänä, että Suomi vaatii sijoittajavastuuta Vasemmistoliiton vaatimusten mukaisesti. Suomen vaatimukset pääomitettavien pankkien kansallistamisesta ovat ohjanneet kriisipolitiikkaa parempaan suuntaan ja vakuusvaatimukset ovat parantaneet Suomen omaa asemaa.

[ Lue lisää → ]

Vasemmisto vaatii pankkisektorin kokonaisuudistusta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksen kannanotto rahoitussektorin uudistamisesta, Hämeenlinna 22.8.2012.

Akuutin epävarmuuden poistamiseksi Euroopan keskuspankin on tässä tilanteessa puututtava tukiostoin valtionobligaatioiden korkojen kohtuullistamiseksi. Pankkijärjestelmän kokonaisuudistus on kuitenkin ainoa tapa korjata talouskriisi kestävästi.

[ Lue lisää → ]

Työnantajilla ei ole oikeutta vesittää lakko-oikeutta

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 13.6.2012

Työnantajat ovat hyökänneet niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla työntekijöiden lakko-oikeutta vastaan. Helsingin käräjäoikeus teki päätöksen, jolla se määräsi 2,8 miljoonan euron sakon uhalla Finnairin työntekijät lopettamaan työtaistelun.

[ Lue lisää → ]

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus on kirjattava lakiin

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 18.4.2012

Vasemmistoliiton puoluehallitus muistuttaa, että vanhustenhuollon ja – hoivan järjestämisen kaksi keskeistä ongelmaa ovat henkilöstön riittämättömyys ja palveluiden laadun aivan liian suuri vaihtelu. Hyvän hoidon edellytyksenä on, että vanhuspalveluihin palkataan riittävästi henkilökuntaa.

[ Lue lisää → ]