Asumistuen uudistukseen vauhtia – kuntien vastuuta asumisen turvaajana vahvistettava

Hallitusohjelmassa sovittiin kokonaisvuokramallista, joka tekisi tuesta hakijoille ymmärrettävän ja poistaisi monimutkaiset enimmäisneliövuokrat ja ruokakuntien enimmäisneliörajat. Monissa osissa maata esimerkiksi tiukat enimmäisneliörajat jättävät isoja, mutta kohtuuvuokraisia asuntoja tämän byrokratian takia tyhjiksi.

Vuokrat ovat nousseet niin, että pienituloisten asumistuensaajien perusomavastuut ovat nousseet yhä useammin kohtuuttomiksi. Siksi yhä useampi joutuu hakemaan toimeentulotukea pystyäkseen maksamaan vuokransa. Näin riittämätön ja monimutkainen asumistuki pahimmillaan lukitsee pienituloiset pysyvään toimeentulotukiloukkuun. Kohtuulliset asumiskulut eivät saisi ylittää 20 prosenttia asuntokunnan käytettävissä olevista tuloista.

Asumistuen uudistukseen hallitus on varannut 60 miljoonaa, josta osa käytettiin tämän vuoden alussa asumistuen tulorajojen korotukseen. Näin pyrittiin turvaamaan se, ettei työmarkkinatuen korotus leikannut asumistukia. Kehysneuvotteluissa sovittiin, että asumistuen uudistus, jolla tuen ehtoja yksinkertaistetaan ja parannetaan, toteutetaan vuoden 2015 alussa.

Jo sovittu uudistus ja siihen varatut määrärahat eivät kuitenkaan mahdollista asumistuen parantamista niin, että kaikilla olisi mahdollisuus asua kaikkialla Suomessa kohtuullisesti. Siksi budjettiriihessä tulisi aikaistaa asumistuen uudistusta ja varata sille riittävä rahoitus.

Pitka?aikaistyo?tto?mien aktivoinnissa toteutetaan kokeilu vuosina 2013-2015, jossa pa?a?vastuu aktivoinnista siirtyy kunnalle. Kokeilun yhteydessa? asumistuen tarkistusjaksoa pidenneta?a?n kokeiluluonteisesti kuuteen kuukauteen. Tämä helpottaa pienituloisten asemaa ja keventää byrokratiaa.

Vasemmisto korostaa myös kunnan keskeistä roolia turvata kaikille kuntalaisille oikeus asuntoon. Kunnan on kannettava viimekätinen vastuu rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää valtion tukemia, vuokrasäänneltyjä vuokra-asuntoja. Viimeaikainen kehitys, jossa kunnat ovat hankkiutuneet eroon vuokra-asunnoistaan, on vain pahentanut tilannetta. Suunta on käännettävä.

Hyvät asunto-olot ovat kaiken muun hyvinvoinnin kivijalka. Mahdollisimman edullisten asumispalveluiden tuottaminen ei ole bisnestä, vaan vastuu siitä on oltava kunnilla ja aidosti yleishyödyllisillä toimijoilla. Se on sekä ihmisten sujuvan elämän järjestämisen että myös kansantalouden kokonaisedun mukaista.

Lisätietoja:

Puoluesihteeri Sirpa Puhakka, 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille