Lama vältetään työllisyyttä lisäämällä

Pelkän sopeuttamisen sijaan on luotava uutta kestävää kasvua, parannettava työllisyyttä sekä vahvistettava kilpailukykyä tulevaisuuden aloilla. Tämä tarkoittaa panostuksia laajemmin uuteen suomalaiseen osaamiseen ja esimerkiksi matkailuun, puhtaisiin elintarvikkeisiin ja Venäjän kauppaan. Suuria mahdollisuuksia on myös korkeassa, puhtaassa teknologiassa, meriteollisuudessa ja liikenteessä. Rakennushankkeita – kuten homekoulujen korjaamista ja muuta korjausrakentamista – tulee vauhdittaa.

Suomi tunnustetaan koulutuksen kärkimaaksi koko maailmassa. Ammatillinen koulutus on taattava kattavasti koko maassa. Työnantajilla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden ammatillista osaamista ylläpitävästä koulutuksesta. Huippututkimuksen resursseista on huolehdittava. Tasa-arvoa vahvistava suomalainen koulutusmalli on jo nyt vientituote. Suomi tunnetaan myös arkkitehtuurista, muotoilusta, luovasta taloudesta ja kulttuurista. 

Vasemmisto on valmis yhteistyössä muiden puolueiden, elinkeinoelämän ja työntekijäjärjestöjen kanssa edistämään näitä ja muita työllistäviä hankkeita. Vasemmistoliitto tyrmää työnantajien esitykset palkkojen alentamisesta ja työajan pidentämisestä ilman palkkaa.

Suomen edessä oleviin haasteisiin ei päästä kiinni työnantajapuolen tai kenenkään muun sanelulla tai uhkailuilla. Yhteisissä ponnistuksissa tulee olla tasavertaisena osapuolena myös työntekijät, jotka tekevät tuloksen elinkeinoelämälle. Koventuneet asenteet voivat vaikeuttaa hallituksen kevään puoliväliriihtä, johon valmistautuminen on jo täydessä käynnissä.

Lisätietoja:
puoluesihteeri Sirpa Puhakka, 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille