Palvelualoite eriarvoistaa kuntapalvelujen tarjontaa

Palvelualoitteen rantautuminen Suomeen tarkoittaisi hallitsematonta kuntapalvelujen kilpailutusta. Palvelualoitteella yritykset voivat haastaa tiettyjä kunnan toimintoja kilpailutukseen. Tämä johtaisi lisääntyvään byrokratiaan ja yksityiseen voiton tavoitteluun hyvinvointipalveluissamme.

Paras lähtökohta onkin, että kuntien palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omina palveluina. Julkisen sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulualan kilpailutus on johtanut moniin ongelmiin ja veroparatiisiyhtiöiden tuloon markkinoille. Palvelujen laadun valvonta on vaikeaa, ja laatu vaihtelee palveluntuottajasta riippuen.

Kilpailutettujen palvelujen kustannukset saattavat olla huomattavasti korkeammat kuin kunnan omana työnä tuotettujen palvelujen kustannukset. Palveluja tuotetaan myös ”kermankuorintaperiaatteella”, jolloin yksityiset järjestävät helpoiten rahastettavissa olevia palveluja.  Näistä ongelmista on saatu näyttöä eri tutkimuksissa.

Vasemmistoliiton puoluehallitus painottaa, että kuntapalveluille on taattava riittävä rahoituspohja. Olennaista on, että kunnat ovat riittävän vahvoja tuottamaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut kunnan palvelut.

Kuntalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos markkinoiden ja voiton tavoittelun annetaan ohjata hyvinvointipalveluja. Palvelut jakautuvat maksukyvyn mukaan siten, että ne ovat maksukykyisille paremmin saatavilla kuin pienituloisille. Tämän eriarvoistumisen Vasemmisto haluaa estää takaamalla laadukkaat kuntapalvelut.

Lisätietoja
puoluesihteeri Sirpa Puhakka, 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille