Talvivaaran ympäristöhaitat kuriin pakkokeinoin

Talvivaaran jäteliuosvuoto uhkaa jatkuessaan saastuttaa kaivosalueen lähistön vesistöjä ja johtaa pahimmillaan kalakuolemiin. Lähivesistöjen sedimenteistä on mitattu jo aikaisemmin tänä vuonna poikkeuksellisen suuria raskasmetallipitoisuuksia.

Kaikkia valvontakeinoja ei ole käytetty ympäristöhaittojen estämiseksi. ELY-keskuksella on valtuudet käyttää halutessaan hallintopakkomenettelyä kaivostoiminnan ympäristöhaittojen selvittämiseksi.

Talvivaaran ympäristöongelmat langettavat varjon koko kaivostoiminnan ylle. Tämä on huolestuttavaa, koska kaivostoiminta voi lisätä elinvoimaa ja työllisyyttä Pohjois-Suomessa. Talvivaaran ympäristöongelmat on ratkaistava pysyvästi ja kokemuksia on hyödynnettävä tulevissa kaivoshankkeissa. Vasemmistoliitto vaatii, että hallitus arvioi kaivosteollisuuden hyödyt ja haitat kokonaisvaltaisesti.

Kaivosvero pikaisesti käyttöön

Vasemmistoliiton puoluehallitus kiirehtii kaivosveron säätämistä. Tällä hetkellä kaivokset maksavat maanomistajille louhintamaksua, joka on 0,15 prosenttia louhitun malmin arvosta. Suuret, pääosin kansainväliset kaivosyritykset voivat louhia Suomen maaperästä arvokkaita mineraaleja pilkkahintaan.

Kaivosteollisuuden tulee maksaa kaivosveroa esimerkiksi louhitun maa-aineksen mukaan. Kaivosverosta tulee tulouttaa osa kaivoksen sijaintikunnalle. Kaivosverolla ei voi väistää vastuuta ympäristöhaitoista. Yritysten vastuulla on oltava edelleenkin kaivostoiminnasta syntyvien ympäristöhaittojen estäminen. Ei riitä, että suuret onnettomuudet estetään, vaan kaivostoiminnan ympäristöhaitat on minimoitava.

Lisätiedot: puoluesihteeri Sirpa Puhakka 045 773 13000

 

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille