Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus on kirjattava lakiin

Riittävän laadun turvaaminen edellyttää riittävää henkilöstöä vanhusten hoiva- ja hoitopalveluissa.  Henkilöstömitoitus on määriteltävä osana lakiin kirjattavia laatumääräyksiä. Viranomaisilla tulee olla riittävät valtuudet valvoa lain noudattamista.

Hoivan laadun vaihtelua on yritetty vähentää laatusuosituksilla. Ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi, koska kunnat säästösyistä ja yksityiset palveluntuottajat tulostavoittelussaan eivät ole suhtautuneet niihin riittävän vakavasti. Lailla tulee turvata, että jokainen vanhus saa sekä määrällisesti että laadullisesti riittävät palvelut.

Lisätietoja:
puoluesihteeri Sirpa Puhakka p. 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille