Vasemmiston perustulomalli vähentää radikaalisti köyhyyttä

Ensiaskeleena mallin toteuttamiseksi minimietuudet korotetaan 750 euroon ja toimeentulotuen perusosa nostetaan 620 euroon. Perusturva sidotaan palkkaindeksiin. Samalla nykyistä tukiviidakkoa yksinkertaistetaan ja tehdään työn vastaanottaminen kannattavaksi. Yhtenäistetyn perusturvan piiriin kuuluvat työttömät, pientä eläkettä saavat ja sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan oikeutetut sekä opintorahaa, kotihoidontukea ja yrittäjien starttirahaa saavat.

Seuraavassa vaiheessa kaikille maksetaan säännöllistä, muista tuloista riippumatonta perustuloa, joka on suuruudeltaan 620 euroa. Perustulon lisäksi on edelleen mahdollista saada 130 euron suuruista perusturvaa työttömyyden, sairauden, lasten kotihoidon tai muun vastaavan syyn perusteella, jolloin perusturvan kokonaissumma on 750 euroa. Kun tulot nousevat, perustulo peritään asteittain takaisin verotuksessa.

Ansiosidonnaiset etuudet maksetaan perustulon päälle siten, että niiden taso säilyy ennallaan. Toimeentulotuki tarjoaa turvaa tilapäisissä talousongelmissa. Asumistuki säilyy erillisenä tukimuotona.

Perustulo parantaa määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien sekä itsensätyöllistäjien toimeentuloturvaa. Riittävän toimeentulon takaava perustulo luo työntekijän ja työnantajan välille nykyistä tasavertaisemman neuvotteluaseman. Se mahdollistaa myös yhteiskunnallisesti hyödyllisen vapaaehtoistoiminnan.

Perusturvan parannusten kustannukset ovat noin 1,4 miljardia euroa vuodessa. Perustulouudistus perusturvan nostamisen jälkeen edellyttää verotusjärjestelmän muutosta. Se mahdollistuu esimerkiksi sellaisen tuloveron tuotoilla, joissa pienimmistä perustulon ylittävistä ansio- ja pääomatuloista perittäisiin 32 prosentin vero ja suurimmista tuloista 57 prosentin vero.

Perusturva- ja perustulouudistuksen myötä keskituloisten käteen jäävät tulot säilyvät ennallaan. Köyhyysaste laskee laskelmien mukaan 13,2 prosentista 9,1 prosenttiin ja alle 2980 euroa kuukaudessa ansiotuloja saavat (noin 60 % väestöstä) hyötyvät perustulomallista. Suurimpia ansio- ja pääomatuloja saavien verotus kiristyy perustuloa enemmän, eli he ovat perustulon nettomaksajia.

Keskusteluasiakirja >>

Vasemmiston perustulo >>

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille