Posts Categorized: Kannanotot 2013

Sanat ovat tekoja

Suomella on varaa maksaa ulkopuolisesta avusta riippuvaisten ihmisten palvelut ja etuudet. On löydettävä laaja yhteinen näkemys tasapainosta koko valtiontalouden kentällä.

[ Lue lisää → ]

Hallintarekisterin laajentaminen antaisi veronkiertäjille vapaat kädet

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Hanna Sarkkisen kannanotto 12.10.2013 Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Hanna Sarkkinen vaatii, että Suomi toimii EU:ssa aktiivisesti veroparatiisien sulkemiseksi ja kansainvälisten suuryritysten veronkiertomahdollisuuksien tukkimiseksi. Sarkkinen näkee tärkeäksi torjua myös esillä olleen vaihtoehdon hallintarekistereiden käytön laajentamisesta koskemaan myös suomalaisia omistajia. – Hallintarekisterin laajentaminen suomalaisiin omistajiin mahdollistaisi omistusten salaamisen ja siten verojen välttelyn. Rikkaiden verojen välttelylle ei […]

[ Lue lisää → ]

Marokon lopetettava Länsi-Saharan miehittäminen

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 25.9.2013 Vasemmistoliiton mielestä Suomen täytyy vaatia EU:ssa Länsi-Saharan rajaamista pois Marokon kanssa tehtävistä kauppasopimuksista. Marokko miehittää laittomasti Länsi-Saharaa eikä Marokolla tule olla oikeutta käyttää hyväkseen Länsi-Saharan luonnonrikkauksia kuten mineraaleja tai kalavesiä.

[ Lue lisää → ]

Ryhtiä valtion omistajaohjaukseen

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 25.9.2013 Vasemmistoliitto vaatii valtiolta vahvempaa omistajaohjausta. Valtion on käytettävä täysimääräisesti mahdollisuudet ajaa omaa etuaan, kuten muutkin omistajat tekevät. Valtionyhtiöiden pitää toimia pitkäjänteisesti ja katsoa suhdanteiden yli, eikä irtisanoa ensimmäisten joukossa työntekijöitään.

[ Lue lisää → ]

Eduskuntaryhmä: elvytystä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksen kannanotto, Pori 21.8.2013. Ensi vuoden talousarvion perusteet linjattiin jo viime keväänä kehysriihessä. Peruslinjaus on siis tehty. Osinkoverouudistuksen porsaanreiät on tukittava. Juuri nyt heikko työllisyystilanne velvoittaa panostamaan työllistämiseen merkittävästi.

[ Lue lisää → ]

Terveydenhuollon yksikanavainen rahoitus toteutettava jatkossa

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto                                                

Terveydenhuollon yksikanavainen rahoitus on toteutettava palvelurakenneuudistuksen jatkotyössä

Ainoa kestävä ratkaisu terveydenhuollon rahoitukseen on sen yhtenäistäminen. Seuraavassa vaiheessa  sote-uudistusta tulee laajentaa niin, että mukaan otetaan yksityinen terveydenhuolto, työterveyshuollon sairaanhoito ja lääkekorvaukset. Tavoitteena tulee olla yhdenvertaisten palvelujen takaaminen kaikissa kunnissa. Erityisesti tulee parantaa perusterveydenhuollon ja terveyskeskusten toimintaedellytyksiä.

[ Lue lisää → ]

Täsmäelvytystä homerakennuksiin ja korjausrakentamiseen

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 29.5.2013

Vasemmisto antaa vahvan tukensa valtiovarainministeriön esitykselle täsmäelvytyksestä. Rakennusalalle suunnattujen toimenpiteiden avulla voidaan parantaa kotimaista kysyntää, työllisyyttä ja vahvistaa talouden elpymistä. Talouskurin sijaan on siirryttävä elvyttävään talouspolitiikkaan.  

[ Lue lisää → ]

Ei kuntatoimintojen ulkoistamiselle

Vasemmistoliiton kuntavaikuttajat Oulun kuntapäivillä 15.5.2013

Vasemmistoliiton kuntavaikuttajat vaativat, että kuntien on tuotettava itse terveydenhoidon ja vanhustenhoivan palvelunsa. Palveluiden ulkoistaminen palvelee ylikansallisia, voittojaan maksimoivia yrityksiä, jotka usein myös kiertävät veroja.

[ Lue lisää → ]