Eduskuntaryhmä: elvytystä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksen kannanotto, Pori 21.8.2013.

Ensi vuoden talousarvion perusteet linjattiin jo viime keväänä kehysriihessä. Peruslinjaus on siis tehty. Osinkoverouudistuksen porsaanreiät on tukittava. Juuri nyt heikko työllisyystilanne velvoittaa panostamaan työllistämiseen merkittävästi. Elvytyksen pitää näkyä jo tämän vuoden lisäbudjetissa. Suomen valtion talous on velkaantumisesta huolimatta edelleen erittäin vahva eikä työllisyyden parantaminen lainaamalla suinkaan lisää velkaantumista samassa mitassa. Velanotto ei sinänsä ole este. Kertynyttä korjausvelkaa on usein järkevää ja tarkoituksenmukaista muuttaa pankkivelaksi.

Yritysten irtisanomiset osoittavat yritysten heikkoa valmistautumista markkinoiden muutoksiin ja huonoa henkilöstöpolitiikkaa. On välttämätöntä estää työttömyyden muuttuminen pitkäaikaiseksi tarjoamalla nopeasti uudelleen koulutusta ja turvaamalla aloittavien kasvuyritysten rahoitus.

Nyt on oltava valmius panostaa lisää rata- ja väyläinvestointeihin sekä korjausinvestointeihin. Hyvä perusrakenne tukee talouden toimintaa samalla, kun siitä huolehtiminen antaa välittömästi työtä. Asuntojen puute ei saa olla esteenä sille, että työnhakija voi ottaa vastaan tarjolla olevaa työtä. Tarvitaan valtion panostusta kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon.

Silloin, kun ympäristön kannalta välttämättömät uudistukset aiheuttavat yrityksille kohtuuttomia kustannuksia, valtiovallan on syytä harkita vastaantuloa.

Rakenneuudistuksiin oikeudenmukaisuusnäkökulma

Rakenneuudistukset tulevat syksyyn mittaan harkittaviksi.

Vasemmiston eduskuntaryhmä on valmis antamaan niiden käsittelyyn oman panoksensa painottaen tällöin oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Esimerkiksi lapsilta ei tule riistää oikeutta päivähoidon tarjoamaan varhaiskasvatukseen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että jo viime keväänä voitiin sopia opintotuen uudistamisesta niin, että se tukee päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista.

Harmaan talouden torjunta on osa myönteistä rakenteellista uudistamista. Siksi tilaajavastuulakia on joutuisasti uudistettava niin, että saatetaan alihankkijat keskenään tasavertaiseen asemaan ja turvataan yhteiskunnan palvelujen rahoitus. Tämä edellyttää sitä, että pääurakoitsija vasta koko urakkaketjusta. Harmaan talouden torjunta estää myös elvytyspanoksen valumisen keinotteluun ja verotuksen ulkopuolelle.

Siinä, miten palveluja tuotetaan, on parantamisen ja myös tehostamisen varaa. Tässä keskeisessä asemassa on kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen sekä se, miten niiden rahoitus järjestetään. Vasemmiston eduskuntaryhmä on valmis arvioimaan uudestaan uudistuksen peruslinjauksia, jos siitä on apua uudistuksen menestykselliselle toteuttamiselle.

Vasemmistoliton eduskuntaryhmä tukee kokonaisratkaisun syntymistä työmarkkinoilla. Työelämää uudistettaessa on tarpeen puuttua ns. nollasopimuksiin, joissa ei ole mitään taattua viikkotuntimäärää eikä siten myöskään turvaa työttömyyden ja sairauden kohdatessa. Myös irtisanomissuojaa ja pätkä- ja vuokratyöläisten asemaa on parannettava.

Valtion tullessa omalta osaltaan vastaan työmarkkinaratkaisussa, verokevennysten tulisi koskea ennen muuta pienituloisia.

VASEMMISTOLIITON EDUSKUNTARYHMÄ

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille