Ei kuntatoimintojen ulkoistamiselle

Omasta palvelutuotannosta luopuminen johtaa vaihtoehdottomaan tilanteeseen, jossa kunnat maksavat ulkoistamisesta enemmän kuin omasta palvelutuotannostaan, minkä lisäksi yritykset eivät ole aina pystyneet noudattamaan sopimuksiaan. Vasemmistoliiton kuntavaikuttajat ovat erityisen huolissaan siitä, että nopeimmin lisääntyy sairaanhoidon yksityistäminen.

Vasemmistoliiton kuntavaikuttajat katsovat, että palveluiden tuottaminen kuntien omana työnä on paitsi taloudellisesti järkevää myös vastuullista työnantajapolitiikkaa. Kolmasosa kunnista on palauttanut ulkoistettuja palveluita kunnan omaksi tuotannoksi huomattuaan, että kunnan oma työ on edullisempi ja laadukkaampi ratkaisu.Tuottamalla palvelut kunnallisesti estetään myös työntekijöiden valuminen huonompien työehtosopimuksien piiriin.Vasemmistoliiton kuntavaikuttajat painottavat että kaikista talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimista on neuvoteltava henkilöstön kanssa, eikä lomautuksiin pidä suostua.

Lyhytnäköiset henkilöstösäästöt voivat tulla myöhemmin kunnille kalliiksi. Kuntatalouden tasapainottamista ei saa tehdä henkilöstön hyvinvoinnin, palkkatason ja työsuhteiden laadun kustannuksella. Hyvä työnantajapolitiikka ei ole vain kunnan vetovoimaa lisäävä tekijä, vaan se on myös tapa säästää. Mitoittamalla henkilöstöresurssit oikein ja huolehtimalla koulutetun henkilökunnan riittävyydestä, pidetään myös huolta työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista ja vältetään ylikuormituksesta johtuvia sairauslomia ja varhaiseläköitymisiä. Kuntien on taloudellisestikin järkevää panostaa työllistämiseen. Kunnat, toisin kuin yksityiset yritykset, ovat velvollisia kantamaan vastuutaan myös harjoittelijoiden ja vajaakuntoisten työllistäjänä.

Lisätietoja:
Aulis Ruuth
Kunnallissihteeri
050 570 4065
aulis.ruuth@vasemmistoliitto.fi

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille