Hallintarekisterin laajentaminen antaisi veronkiertäjille vapaat kädet

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Hanna Sarkkisen kannanotto 12.10.2013

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Hanna Sarkkinen vaatii, että Suomi toimii EU:ssa aktiivisesti veroparatiisien sulkemiseksi ja kansainvälisten suuryritysten veronkiertomahdollisuuksien tukkimiseksi. Sarkkinen näkee tärkeäksi torjua myös esillä olleen vaihtoehdon hallintarekistereiden käytön laajentamisesta koskemaan myös suomalaisia omistajia.

– Hallintarekisterin laajentaminen suomalaisiin omistajiin mahdollistaisi omistusten salaamisen ja siten verojen välttelyn. Rikkaiden verojen välttelylle ei pidä avata enää yhtään enempää mahdollisuuksia, vaan Suomen on toimittava sen puolesta, että omistusten avoimuus tulisi vallitsevaksi periaatteeksi koko EU:ssa, Sarkkinen vaatii.

Suomen hallituksen käsittelyyn on tulossa EU:sta syksyn aikana uusi ehdotus yritysten maakohtaisesta kirjanpidosta. Maakohtainen kirjanpito toisi Sarkkisen mielestä suuryrityisten verosuunnitteluun avoimuutta. Maakohtainen kirjanpito olisi erityisesti rehellisesti verojensa maksavien pk- yritysten ja veronmaksajien edun mukaista.

– Suomen tulisi olla aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että EU:ssa aletaan edellyttää kansainvälisiltä suuryrityksiltä kattavaa maakohtaista kirjanpitoa. Tavoitteena tulee olla se, että yritystoimintaa voitaisiin verottaa helpommin siellä missä todellinen yritystoiminta ja taloudellinen arvonlisäys tapahtuu, Sarkkinen toteaa.

Sarkkinen muistuttaa lisäksi, että myös EU-alueella toimii useita veroparatiiseja. Arvioiden mukaan, yli puolet maailman varallisuudesta sijaitsee veroparatiiseissa ja puolet yritysten rahavirroista kulkee veroparatiisien kautta. Arvoiden mukaan EU-maista poistuu veroparatiiseihin 1000 miljardia dollaria vuodessa. Suomen vuosittaiset veromenetykset veroparatiiseihin ovat vuosittain yli 300 miljoonaa euroa.

– Suomen tulee ajaa EU:ssa vahvasti veroparatiisien sulkemista ja lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka estävät tehokkaasti veroparatiisien kautta tehtävän veronkierron, Sarkkinen jatkaa.

Kataisen hallitus nimesi harmaan talouden torjunnan yhdeksi kärkitavoitteistaan. Tähän asti hallituksen toimet ovat keskittyneet erityisesti rakennusalalla ja palvelualoilla ilmenevän harmaan talouden torjuntaan. Sarkkisen mielestä nyt onkin ryhdyttävä tuumasta toimeen myös superrikkaiden yksityishenkilöiden, finanssisektorin ja kansainvälisten suuryritysten veronkierron kitkemiseksi.

Lisätietoja:
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Hanna Sarkkinen, p. 040 528 9641

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille