Pääomaverotusta progressiiviseksi ja varallisuusvero takaisin

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 24.11.2013

Rakenneuudistuksia on tehtävä myös tulopuolella:
Pääomaverotusta progressiiviseksi ja varallisuusvero takaisin

 

Vasemmiston mielestä hallituksen rakenneratkaisujen osana on huolehdittava ennen muuta julkisen sektorin, valtion ja kuntien verotuloista. Vasemmisto ajaa yleistä pääomaveron korotusta sekä varallisuusveron palauttamista.

Erityisesti pääomatuloja saavien kaikkein suurituloisimpien suomalaisten on kannettava maksukykynsä mukainen, nykyistä suurempi osuus julkisten palveluiden rahoittamisessa. Pääomatuloja saavat eivät maksa lainkaan kunnallisveroa. Vasemmiston mielestä tämä epäkohta on korjattava niin, että pääomaveroa korotetaan, siitä tehdään progressiivinen ja osa sen tuotosta kanavoidaan suoraan kunnille.

Jos kevään 2014 kehysriihessä näyttää siltä, että yhteisö- ja osinkoveron tuotot jäävät arvioidusta, on näitä veroja korotettava. Mahdollinen lisäsopeuttaminen pitää silloin tehdä ennen muuta elinkeino- ja pääomaverojen korotuksella sekä edelleen karsimalla yritystukia. Harmaan talouden vastaisia toimia on entisestään tehostettava. Tilaajan ja pääurakoitsijan ketjuvastuu on vahvistettava rakennepoliittisen riihen päättämällä tavalla vuoden 2014 aikana

Vasemmiston ansiosta hallitus korjasi tänä syksynä osinkoverotuksen valuvikoja. Palkkatulojen muuttaminen kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi ja verotuksen kiertäminen ketjuttamalla tehtiin vaikeammaksi. Vapaan oman pääoman rahastojen ja osuuskuntien käyttö verotuksen välttelyyn tehtiin vaikeammaksi.

Tästä huolimatta verotuksen tuotto uhkaa jäädä pienemmäksi kuin aluksi arvioitiin. Taustalla on ennen muuta heikentynyt taloustilanne. Vasemmisto on myös koko ajan epäillyt yhteisöveron alennuksella saavutettavia suotuisia dynaamisia vaikutuksia. Todennäköisesti niitä ei ole odotettavissa.

Vasemmisto katsoo, että talouden tasapainottaminen ei voi tapahtua julkisten palveluiden purkamisella. Silloin kärsijöiksi joutuvat tavalliset palveluita käyttävät ihmiset ja julkisen sektorin työntekijät.

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille