Posts Categorized: Kannanotot 2013

Työllisyys ja harmaan talouden torjunta kehysriihen keskiöön

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 16.3.2013

Hallitusohjelman painopisteitä ovat työllisyyden vahvistaminen, köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä julkisen talouden vakauttaminen. Tavoitteiden on tuettava toisiaan, eikä talouden vakauttaminen saa jyrätä muita tavoitteita. Hallitusohjelman yksittäisistä kirjauksista ei tule tehdä hirttoköyttä, jolla laukaistaan leikkauksia, työttömyyttä ja siten myös velkaantumista lisäävä kierre.

[ Lue lisää → ]

Kuntauudistuksessa annettava porkkanarahaa kunnille palvelujen järjestämiseen

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 6.3.2013

Kuntien pitää tuottaa palvelunsa pääsääntöisesti itse. Hyvinvointijärjestelmä taataan parhaiten vahvoilla peruskunnilla,  jotka toimivat taloudellisesti, demokraattisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Yksityistäminen, ulkoistaminen ja kilpailuttaminen pirstovat palveluja, vähentävät demokratiaa ja lisäävät kustannuksia. Vasemmistoliitto painottaa, että kuntauudistuksessa tulee taata julkisten palvelujen saatavuus.  

[ Lue lisää → ]

Vasemmisto vaatii ryhtiä sote-uudistukseen

Puoluehallituksen kannanotto 13.2.2013    

Vasemmistoliiton puoluehallitus katsoo, että suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja rahoitus on uudistettava. Uudistuksen on perustuttava riittävän vahvoihin väestöpohjiin. Syntyvien sote-alueiden minimiväestöpohjan tulee erityisesti erikoissairaanhoidon rahoittamiseksi olla vähintään 100 000 asukasta.  

[ Lue lisää → ]

Valtion on varmistettava telakoiden tulevaisuus

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 23.1.2013.

Valtion on varmistettava telakoiden tulevaisuus

Vasemmistoliiton puoluehallitus vaatii valtiolle nykyistä suurempaa roolia yritysten omistajana. Erityisesti meriteollisuudessa tarvitaan pikaisia toimenpiteitä. Tehdyt laivatilaukset ja tulevaisuuden kestävä omistuspohja on varmistettava yhdessä alihankkijoiden, materiaalitoimittajien, eläkevakuutusyhtiöiden ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

[ Lue lisää → ]