Ryhtiä valtion omistajaohjaukseen

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 25.9.2013

Vasemmistoliitto vaatii valtiolta vahvempaa omistajaohjausta. Valtion on käytettävä täysimääräisesti mahdollisuudet ajaa omaa etuaan, kuten muutkin omistajat tekevät. Valtionyhtiöiden pitää toimia pitkäjänteisesti ja katsoa suhdanteiden yli, eikä irtisanoa ensimmäisten joukossa työntekijöitään.

Vasemmisto pitää hyvänä, että hallitus muutti valtionyhtiöiden palkitsemiskäytäntöjä vuosi sitten, kun se muutti palkitsemisperusteita avoimemmiksi ja kohtuullisemmiksi. Ylimääräisten lisäeläkkeiden ja perusteettomien bonusten jakamisen lopettaminen on tervehdyttänyt yritysten toimintaa. Ryhtiliike jäi kuitenkin kesken. Valtion omistamilta yrityksiltä on edellytettävä kestävämpää toimintaa muutenkin kuin palkitsemisten osalta.

Johdon kohtuuttomien palkitsemisten ja lyhytnäköisten joukkoirtisanomisten jälkeen valtion toimettomuutta on perusteltu muiden omistajien oikeuksilla. Vaikka valtio häviää valtavat summat rahaa tuhansien joutuessa työttömiksi, ei se ole muiden omistajien murhe. Tästä syystä Vasemmisto peräänkuuluttaa valtion kokonaan omistamien yhtiöiden säilyttämistä kokonaan valtion omistuksessa. Tämä on paras keino turvata sekä työpaikat että yhtiöiden pitkäjänteinen kehittäminen. Myös valtion osaksi omistamien yhtiöiden hallinnossa on uskallettava käyttää omistajan ääntä.

Malliesimerkki markkinoiden toimivuuden ja työllisyyden kannalta tärkeästä valtionyhtiöstä on Destia, jolle edellinen hallitus ja eduskunta ovat antaneet myyntiluvan. Teiden rakentamista ei kannattaisi kokonaan luovuttaa yksityisiin käsiin ja luoda siten veronmaksajien lypsyautomaattia helposti keskittyvälle ja kartellisoituvalle alalle.

Sen lisäksi että pidetään kiinni tärkeistä valtion omistamista yhtiöistä, on myös uskallettava katsoa tulevaisuuteen rohkeasti. Valtion tulee olla aktiivinen myös sellaisen uuden omistamisen suhteen, jolla Suomeen luodaan työpaikkoja. Telakoilla, kaivoksilla ja esimerkiksi ympäristö- sekä bioteknologiassa valtion kannattaa olla tarvittaessa mukana mahdollistamassa investointeja.

Lisätiedot:
puoluesihteeri Marko Varajärvi 040 652 8700

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille