Terveydenhuollon yksikanavainen rahoitus toteutettava jatkossa

Koko julkisen terveydenhuollon rahoitus tulee suunnata nyt sovittua vahvemmille sote-alueille, jotka järjestävät kaikki julkisesti tuetut terveyspalvelut. Perusterveydenhuollossa ei peritä asiakasmaksuja.

Suomessa köyhät sairastavat enemmän ja kuolevat nuorempina kuin rikkaat. Eniten terveyspalveluita käyttävät muuta väestöä terveemmät suurituloiset ja vähiten pienituloiset, vaikka heidän palvelutarpeensa on suurin.  Keskeinen syy tähän on terveydenhuollon monikanavainen rahoitus.  

Hyvätuloiset käyttävät yksityislääkäreitä tai työterveyspalveluja. Pienituloiset ja työttömät jonottavat terveyskeskuksiin, koska heillä ei ole muuhun varaa.  Ratkaisuksi ei riitä sairausvakuutuksen korvaustason nosto.  Jos korvaustasoa nostettaisiin niin, että pienituloisetkin voisivat aidosti käyttää yksityissektorin palveluja, siirtyisi kysyntä voimakkaasti terveyskeskuksista yksityislääkäreille.  

Tämä merkitsisi sekä kustannusten karkaamista että terveyskeskusten näivettymistä, kun valtaosa kuntien perusterveydenhuollon julkisesta tuesta siirtyisi yksityissektorille. Pienituloisille tämä ei merkitsisi valinnanvapauden kasvua, vaan katastrofia. Kela-korvausten nostaminen ei johda myöskään terveyden tasa-arvon lisääntymiseen, vaan sen heikkenemiseen entisestään.

Asiantuntijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että monikanavainen rahoitusjärjestelmä, jossa valtio rahoittaa verovaroin julkista ja Kela-korvauksin yksityistä terveydenhuoltoa, johtaakin monenlaisiin ongelmiin. Tästä syystä se tulisi purkaa.

Lisätietoja:

Kansanedustaja, puoluehallituksen jäsen
Erkki Virtanen 045 514 3773

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille