Terrorismia kitketään viranomaistoiminnalla ei populismilla

Suomi tarvitsee ratkaisuja terroriuhkien torjumiseksi. Vasemmistoliitto painottaa rauhallisen ja asiallisen pohdinnan merkitystä.

– Ensimmäinen asia turvallisuuden takaamisessa on se, että emme lietso pelkoja. Nyt julkisuudessa on esitetty hyvin kyseenalaisia ja ihmisoikeuksia rajoittavia keinoja uhkien torjumiseksi tulevaisuudessa, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto esittää omassa ratkaisuehdotuksessaan poliisin ja muiden viranomaisten voimavarojen lisäämistä yleisen turvallisuuden valvontaan, jotta olemassa olevat vihjeet voidaan selvittää ja tutkia. Lisäksi Vasemmistoliitto toivoo viranomaisilta tiiviimpää yhteistyötä uskonnollisten yhteisöjen kanssa, jotta vihjeiden antaminen fundamentalisteista helpottuu.

Terrorismin ja islamismin torjunnassa tärkeässä asemassa ovat suhteet viranomaisten ja maahanmuuttajayhteisöjen sekä uskonnollisten yhteisöjen välillä. Tärkeää on myös, että esimerkiksi koulun, nuorisotoimen, sosiaali- ja nuorisotyön ja vähemmistöyhteisöjen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä lisätään. Ensimmäiset merkit ääriajatteluun taipuvaisista ihmisistä tai oudosta käytöksestä huomataan usein yhteisöjen sisällä. Myös Turun puukottajan kohdalla näin oli, mutta varoitukset eivät valitettavasti auttaneet.

Myös vastaanottokeskusten toimintaan on kiinnitettävä huomiota. Vasemmistoliitto esittää psykososiaalista kuntoutusta vastaanottokeskuksiin ja riittäviä resursseja henkilökunnan koulutukseen.

– Vastaanottokeskusten henkilöstöllä ei välttämättä ole riittävästi työaikaa tai koulutusta ja työkokemusta, joka antaisi heille pätevyyden huomata fundamentalismia tai auttaa mahdollisesti traumatisoituneita ihmisiä. Lisäksi maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteet alkavat Suomessa käytännössä vasta silloin, kun hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen ja siihen voi mennä vuosia, Andersson toteaa.

Populismi Turun iskun varjolla on vastuutonta. Pakkopalautukset, eivät olisi estäneet Turun iskua, koska tekijä oli laillisesti Suomessa, eivätkä tiedustelulaeissa ehdotetut massavalvontaoikeudet todennäköisesti olisi estäneet iskua, koska tekijästä oli jo vihjattu suojelupoliisille.

Lisätietoja:
Li Andersson
+358 40 5088697

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille