Kontula: ”Hallituksen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta”

Vastikään julkaistusta tutkimusyksikkö BIOSin selvityksestä käy ilmi, että metsien lisähakkuista aiheutuva hiilinielujen pieneneminen johtaa ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen kasvuun. Metsiä siis hakataan Suomessa tahtia, jota muiden sektoreiden päästövähennykset eivät korvaa.

-Ilmastonmuutos on suurin tämänhetkinen globaali haaste, joka vaikuttaa kaikkien suomalaisten tulevaisuuteen. Silti hallitus ei ota sitä vakavissaan. Päinvastoin, tuoreiden lukujen valossa hallituksen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula sanoo.

Selvityksestä käy ilmi, että vaikka hallituksen esittämät ilmastopoliittiset lisätoimet otettaisiin käyttöön, Suomen päästöt kasvaisivat silti vuoden 2015 tasosta 30 prosenttia vuoteen 2030.

-Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, joiden edellytys on, että Suomi saavuttaa vuoteen 2030 hiilineutraaliuden. Tämä on kuitenkin mahdollista saavuttaa vain siten, että päästöjä pystytään laskemaan ja hiilinieluja samaan aikaan kasvattamaan. Nyt suunta on väärä.

Kontula ihmettelee, miksei raportin pohjalta ole käyty laajempaa julkista keskustelua, vaikka tuoreet luvut osoittavat, että hallituksen toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat riittämättömiä ja jopa haitallisia.

– Suomen vastuu ilmastonmuutoksesta erityisen suuri, koska ekologinen jalanjälkemme on globaalisti vertailtuna korkea. Lisäksi ilmastonmuutoksen seurauksien arvellaan vaikuttavan Suomessa keskimääräistä enemmän, joten kysymys koskettaa jokaista suomalaista nyt ja tulevaisuudessa. Suomen tulisikin pikemminkin ylittää kuin saavuttaa Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet, eikä suinkaan lintsata niistä, Kontula tiivistää.

– Milloin hallitus aikoo muuttaa ilmastopolitiikkansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita?

Kontula jätti tänään aiheesta kirjallisen kysymyksen. Lue koko kysymys täältä:

Hallituksen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille