Julkiset palvelut ensisijaiseksi sote-uudistuksessa

Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta 18.11.2015

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenvuoro, Aino-Kaisa Pekonen

Arvoisa puhemies,

Heti alkuun kiitos pääministerille siitä, että kuulitte opposition yhteisen huolen ja toitte sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tänään keskusteltavaksi tänne saliin.

Tämä uudistus on niin iso ja merkittävä asia, että hallituksen on syytä kuunnella herkällä korvalla niitä kysymyksiä ja huolenaiheita, jotka nostamme tänään esiin.

Arvoisa puhemies, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että näin tärkeä uudistus on saatava valmiiksi. Itse asiassa uudistusta on tehty niin kauan, että palvelut ovat päässeet paikoin erittäin heikkoon kuntoon.

Kunnissa ei ole uskallettu ottaa askelia sosiaali- tai terveyspalveluiden parantamiseksi, kun ei ole ollut varmuutta siitä, mihin suuntaan uudistus lopulta etenee. Ihmiset jonottavat niin terveyskeskuksiin kuin sosiaalitoimeenkin viikkoja, ja tähän on tultava loppu.

Vasemmistoliiton tavoitteena on ollut saada Suomeen sote-uudistus ja kolmiportainen hallinto: kunnat, aluehallinto ja valtio. Jokaisella tasolla pitää olla suorilla vaaleilla valittu parlamentti, jotta päätöksenteko ei karkaa liian kauas. Rahoitusmallia mietittäessä on selvitettävä itsehallintoalueen oma verotusoikeus.

Uudistuksessa onkin kyse soteuudistuksen lisäksi myös aluehallinnon uudistamisesta ja kuntien toiminnan uudelleen määrittelystä. Vahva aluehallinto on tuttu malli useimmissa Euroopan maissa.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen sote-mallin kulmakivi on valinnanvapaus. Tarkoituksena on ilmeisesti luoda jonkinlainen versio Ruotsin raha seuraa potilasta -mallista, mutta vieläkään emme ole saaneet vastausta siihen, kuka jatkossa valitsee, mistä valitsee ja mitä valitsee.

Valinnanvapaus kuulostaa ehdottomasti upealta. Kukapa meistä ei aamulla sairaana herätessään haluaisi itse päättää mihin hakeutua hoitoon? 

Me kannatamme ihmisten valinnanvapautta, mutta suhtaudumme kriittisesti yritysten valinnanvapauteen. Mikä takaa, että syrjäseutujen asukkaille on tarjolla enää minkäänlaisia palveluita uudistuksen jälkeen? Kuka ottaa kokonaisvastuun ihmisestä?

Siksi Suomen mallia rakennettaessa onkin tärkeää huomioida ne ongelmat, jotka ovat Ruotsin mallista seuranneet.

Ruotsissa raha on seurannut äveriästä potilasta, eli palvelut ovat keskittyneet kasvukeskuksiin ja hyvätuloisten asuinalueille. Terveyserot ovat kasvaneet. Sote-uudistuksen yksi tärkein punainen lanka on koko ajan ollut terveyserojen kaventaminen!

Yksityisten terveyspalveluyritysten ongelmana on myös niiden veronmaksukäytäntö. Tällä hetkellä useat Suomessa toimivat suuret terveyspalveluyritykset eivät maksa verojaan Suomeen. Jos näin jatketaan, palveluiden yksityistämisen seurauksena verorahamme valuvat veroparatiiseihin!

Arvoisa puhemies. Edellä mainittujen avointen kysymysten lisäksi uudistuksessa on monia muita, todella suuria asioita, joihin kukaan ei tunnu tietävän vastausta. Poliittisen suhmuroinnin sijaan tarvitaankin nyt palvelut edellä kulkevaa valmistelua. 

Erittäin suuri auki oleva kysymys on rahoitusmalli. Tavoitteena tulee pitkällä aikavälillä olla yksikanavainen rahoitus.

Suuri kysymys on myös uudistuksesta syntyvät säästöt, joita hallitus tavoittelee jopa kolmen miljardin edestä. Tällä hetkellä hallitus ei ole pystynyt kertomaan, mistä säästöt varsinaisesti otetaan. 

Onkin todennäköistä, että säästötavoitteisiin pääsemiseksi on vähennettävä palveluita tai heikennettävä palveluiden laatua. Pahimmassa tapauksessa on tehtävä molemmat. 

Arvoisa puhemies, merkittävä on myös kysymys sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Valtaosa sosiaalityöstä on virkatyötä ja terveyspalveluja taas tullaan siirtämään yksityisille palveluntuottajille.

Vaarana nyt suunnitellussa mallissa on, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järkevä yhdistäminen ei tule onnistumaan.

Tämän yhteistyön ratkaiseminen on vielä kokonaan auki.

Myös paljon muita asioita on vielä ratkaisematta. Mitkä päivystyspalvelut jäisivät niin sanottuihin satelliittisairaaloihin, jos täyden palvelun päivystys tulisi vain sote-alueille? Missä sairaaloissa synnytykset hoidettaisiin? Miten varmistetaan palveluiden alueellinen tasa-arvoisuus? 

Arvoisa puhemies,

Kuten kaikki tiedämme, sote-uudistusta on yritetty saada aikaan vuosia. Kun se nyt näyttää etenevän, hallituksen tulisi ottaa oppositio mukaan uudistuksen jatkovalmisteluun hakemaan vastauksia avoimiin kysymyksiin.

Uudistuksen toteuttaminen ei pysähdy tähän vaalikauteen. Mitä parempi yhteisymmärrys uudistuksesta on, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on myös toteutua.

Vasemmistoliitolle tärkeintä on, että sosiaali- ja terveyspalvelumme ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia, ja ne ovat tasapuolisesti jokaisen saatavilla ja niistä päätetään demokraattisesti. Tähän päästään kolmiportaisella hallintomallilla, yksikanavaisella rahoituksella ja julkisten palveluiden ensisijaisuudella.

 

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille