Sairaalle sama oikeus lomaan kuin muillakin

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintien tiedote 15.12.2014

Suomessa pyritään panemaan Euroopan unionin lainsäädäntöä täytäntöön säntillisesti, joskus liiankin innokkaasti. Kummallista vitkastelua on näköjään havaittavissa silloin, kun on kyse työntekijöiden oikeuksista.

Euroopan unionin tuomioistuin nimittäin antoi jo vuonna 2012 työaikadirektiiviä koskevan tuomion, jonka mukaan pitkällä sairauslomalla oleva työntekijä ei menetä oikeutta palkalliseen lomaan silloin, kun sairaus kestää työsuhteen päättymiseen asti. Toisin sanoen, pitämättömät lomat eivät ”pala”, jos on ollut pitkään sairaana ja työt loppuvat.

EU:n tuomio asettaa työntekijän parempaan asemaan kuin Suomen nykyinen vuosilomalaki, jonka mukaan lomaa ei kerry, jos sairaus jatkuu kauemmin kuin 75 työpäivää vuodessa. Suomen lakia tulisikin siksi muuttaa, ja laajentaa työntekijän lomaoikeutta. Yli kaksi vuotta on kuitenkin jo kulunut, mutta lakimuutos on edelleen jäänyt tekemättä.

Jätin aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa perään asian korjaamista. Tällä on merkitystä monille pitkäaikaissairaille ja raskaan työn vammauttamille tai uuvuttamille ihmisille.

Lisätietoa:

Annika Lapintie
Kansanedustaja, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja
050 5113156

KIRJALLINEN KYSYMYS
Vuosilomalain päivittäminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisua C-282/10, Dominguez
Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa pyritään panemaan täytäntöön Euroopan unionin lainsäädäntöä mahdollisimman säntillisesti, joskus jopa liiankin innokkaasti. Esimerkiksi viime vuonna hyväksytty vuosiluomapalkkaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen päätös pantiin Suomessa täytäntöön paljon laajemmin kuin tuomio olisi edellyttänyt. Suomi onkin tunnettu yhtenä tunnollisimmista jäsenmaista EU:n lainsäädännön toteuttamisessa.

Kaikkia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioita ei kuitenkaan ole toteutettu yhtä tunnollisesti. Euroopan unionin tuomioistuin antoi vuonna 2012 työaikadirektiiviä (2003/88/EY) koskevan tuomion C-282/10, Dominguez. Tuomion ja tuomiossa viitattujen muiden vuosilomaoikeutta koskevien tuomioitten mukaan oikeus palkalliseen vuosilomaan ei voi lakata lomavuoden ja/tai kansallisessa oikeudessa loman siirtämiselle varatun ajanjakson päättyessä silloin, kun työntekijä on ollut sairauslomalla koko lomavuoden tai sen osan ajan ja kun hänen työkyvyttömyytensä on kestänyt hänen työsuhteensa päättymiseen asti, mistä syystä hän ei ole voinut käyttää oikeuttaan palkalliseen vuosilomaan. Tämä on ristiriidassa Suomen vuosilomalain 7 §:n 2 momentin 2) kohdan kanssa, jonka mukaan työntekijä ansaitsee vuosilomaa sairauden tai tapaturman takia vain 75 työpäivältä lomanmääräytymisvuodessa eikä vuosilomaa kerry, jos työkyvyttömyys jatkuu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta vuosilomalain säännökset saatetaan vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen työaikadirektiiviä (2003/88/EY) koskevia tuomioita (tuomio C-282/10, Dominguez ym.), jonka mukaan oikeus palkalliseen vuosilomaan ei voi lakata lomavuoden ja/tai kansallisessa oikeudessa loman siirtämiselle varatun ajanjakson päättyessä silloin, kun työntekijä on ollut sairauslomalla koko lomavuoden tai sen osan ajan ja kun hänen työkyvyttömyytensä on kestänyt hänen työsuhteensa päättymiseen asti, mistä syystä hän ei ole voinut käyttää oikeuttaan palkalliseen vuosilomaan.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014
Annika Lapintie /vas

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille