Hallituksen selvitettävä soten markkinaongelmat EU:lta etukäteen

Vasemmistoliitto vaatii hallitusta pyytämään EU-komissiolta lausuntoa niin sanottuun valinnanvapauslakiin, joka toteutuessaan markkinaehtoistaisi Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Saman vaatimuksen on esittänyt myös korkein hallinto-oikeus sekä kuntaliiton selvitysmies yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki sekä eurooppaoikeuden professori Juha Raitio. Jos arviota ei pyydetä saattaa komissio pahimmillaan puuttua jälkikäteen Suomen terveydenhuoltojärjestelmään.

– On täysin vastuutonta olla selvittämättä kaikkia oikeudellisia uhkia, joka hallituksen valitsemaan markkinaehtoiseen sote-malliin liittyy. Hallitus on ottamassa merkittävän taloudellisen ja juridisen riskin puhtaasti aikataulullisista syistä. Jos emme selvitä asioita etukäteen luovutamme pahimmillaan päätösvaltaamme pois Suomesta ja EU:lle, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa.

Hallituksen esittämässä kilpailtujen markkinoiden sote-mallissa, saattaa maakuntien liikelaitoksissa ilmetä markkinoiden toimintaa häiritsevä kilpailuetuja, kuten kiellettyä valtiontukea verotuksen sekä konkurssisuojan muodossa. Vasemmistoliitto on sekä vedonnut hallitukseen valinnanvapauslain palauttamiseksi parlamentaariseen valmisteluun, jotta eriarvoisuutta, asiakkaiden pompottelua ja asiakkaan sekä julkisen vallan kustannuksia lisäävä lakiesitys perusteellisesti korjattaisiin. Vasemmistoliitto on myös esittänyt oman myönteisen vaihtoehtonsa hallituksen sote-lakipaketille.

Valinnanvapauslain edellisessä käsittelyvaiheessa hallitus joutui perääntymään perustuslain vastaisesta pakkoyhtiöittämisestä. Tällä kertaa se on päättänyt jättää selvittämättä onko uusi malli edes toteuttamiskelpoinen ja ottaa riskin joutua perustuslain ja EU-lainsäädännön väliseen umpikujaan.

– Ei ole yhteiskunnan etu jos Suomi hallituksen heikon valmistelun seurauksena joutuu maksamaan jättikorvauksia isoille terveyskonserneille ja lait joudutaan säätämään uudestaan, jotta ne eivät rikkoisi EU-oikeutta tai perustuslakia. Lisäksi malliin sisältyvät kaikki muut markkinaehtoistamiseen liittyvät kustannusriskit, Andersson varoittaa.

Jos hallitus ei suostu muuttamaan esitystään, sen pitäisi kuitenkin vähintään selvittää etukäteen oman esityksensä ristiriidat EU-lainsäädännön kanssa.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on aikaisemmin kirjelmöinyt komission kanssa huomattavasti pienemmistä asioista kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksesta, esimerkiksi alkoholin etämyynnin yksityiskohdista. Samanlaista vastuullisuutta odotamme myös sote-uudistuksessa, Li Andersson toteaa.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille