Arhinmäeltä aloite luottamusmiesten irtisanomissuojan parantamiseksi

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäen tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja kansanedustaja Paavo Arhinmäki on tehnyt lakialoitteen luottamusmiesten irtisanomissuojan parantamisesta. Aloitteen tarkoituksena on parantaa luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun oikeussuojaa mahdollisen laittoman työsuhteen irtisanomisen tai purkamisen tapauksissa. Samalla ehdotus lisää työmarkkinajärjestöjen ajanmukaista tietoa luottamusmiesten ja -valtuutettujen asemaan liittyvistä ongelmista.

– Jo kolme viikkoa sitten jättämäni lakialoite tuli eilen surullisen ajankohtaiseksi, kun kuulimme uutiset ABB:n Pitäjänmäen tehtaan pääluottamusmiehen perusteettomasta työsuhteen päätöksestä. Kyseessä on hyökkäys työntekijöiden oikeuksia ja alan neuvottelujärjestelmää kohtaan, Arhinmäki sanoo.

Vasemmistoliiton kansanedustajat ehdottavat Arhinmäen lakialoitteella työsopimuslakiin uutta säännöstä. Jos luottamusmiehen työsopimus irtisanotaan tai puretaan ilman, että asiasta on käyty työnantaja- ja työntekijäliiton väliset neuvottelut, työsopimuksen päättämisen on katsottava johtuneen luottamusmiesasemasta, ellei työnantaja muuta näytä.

Lakimuutos vastaisi nykyisessä työsopimuslaissa olevaa säännöstä raskaana olevan henkilön tehostetusta irtisanomissuojasta. Lakiehdotus on jätetty eduskunnalle 20.11.2014 ja aloitteen lähetekeskustelu käydään tämän viikon torstaina 11.12. käytävässä täysistunnossa.

– Työnantajat lähettävät toiminnallaan täysin vääriä signaaleja tilanteessa, jossa työntekijät ovat suostuneet ostovoimaa leikkaaviin palkkaratkaisuihin. Työntekijöiden asemaa tulee parantaa työelämässä laajasti ja luottamusmiesten aseman parantaminen on yksi osa Vasemmiston vaatimuksia paremman työelämän puolesta, Arhinmäki sanoo.

Koko lakialoite on luettavissa linkistä

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille