Panostus osaamiseen, tasa-arvoon ja ilmastonmuutoksen torjuntaan

Vasemmistoliitto julkaisi tänään eduskunnassa vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2019. Budjetti keskittyy osaamisen vahvistamiseen, tasa-arvon lisäämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Haluamme valjastetaan talouden antamat keinot ratkaisemaan ilmastonmuutosta, poistamaan köyhyyttä ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmiston vaihtoehto hyödyttää taloudellisesti suomalaisten ylivoimaista enemmistöä.

– Kaikki, joiden kuukausipalkka on alle 6 500 euroa, saavat enemmän käteen kuin hallituksen vaihtoehdossa. Esimerkiksi pienituloinen palkansaajaperhe nettoaa 235 euroa kuukaudessa ja keskituloinen 31 euroa. Opintoraha nostamme 94 eurolla, kansan- ja takuueläketta 50 eurolla ja työttömyyspäivärahaa 24 kuukaudessa, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto parantaa hallituksen leikkaamaa perusturvaa ja julkispalveluita kaikkiaan lähes 1,4 miljardilla eurolla.

– Tulo- ja varallisuuserot pienenevät, 58 000 ihmistä nousee köyhyysrahan yläpuolelle ja sukupuolten tasa-arvo lisääntyy, Andersson luettelee vasemmistoliiton mallin vaikutuksia.

Vasemmistoliitto rahoittaisi uudistuksensa kiristämälle varallisuus- ja osinkoverotusta, perumalla kiky-sopimuksesta aiheutuneet sosiaalivakuutusmaksujen muutokset ja järkevöittämällä energiatukia.

Puolue satsaisi huomattavasti Sipilän hallitusta enemmän myös koulutukseen ja tutkimukseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja ympäristönsuojeluun.

– Koulutusjärjestelmää ja opiskelijoiden asemaa vahvistetaan puolella miljardilla eurolla. Tutkimuksen ja kehityksen määrärahoja kasvatetaan 170 miljoonalla eurolla, valtiovarainvaliokunnan jäsen Kari Uotila luettelee.

Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa yhteiskunnan ekologista rakennemuutosta. Tavoistamme tuottaa, kuluttaa, asua, liikkua ja syödä täytyy tehdä nopeasti hiilineutraaleja.

– Kyse on todella valtavasta muutoksesta, joka edellyttää valtiolta strategista visiota sekä huomattavia taloudellisia panostuksia. Tämä työ on välittömästi pantava käyntiin, Uotila sanoo.

Vasemmistoliitto ehdottaakin jo ensi vuoden budjettiin noin puolen miljardin euron kestävyyspakettia. Mukana on satsauksia esimerkiksi uusiutuvan energiaan ja energiatehokkuuteen, joukkoliikenteeseen sekä kestävään metsänhoitoon. Ympäristölle haitallisia tukia karsitaan. Mukana budjetissa on myös lentovero sekä louhittujen malmien arvoon perustuvaa kaivosvero.

Tutustu vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettiin

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille