Luottamus poliisijohtoon horjunut

Kansanedustaja Risto Kalliorinteen ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa poliisipalveluista 10.9.2014.

Arvoisa puhemies  

Vasemmistoliiton mielestä poliisipalvelujen turvaaminen on tärkeää. On jokaisen kansalaisen etu, että rattijuopot pysäytetään liikenteessä, harmaa talous kitketään työmailta, murtomiehet napataan kiinni ja väkivaltaan puututaan kodeissa ja kaduilla.

 

Näiden poliisin peruspalvelujen puolesta toimimme aikanaan säätytalolla käydyissä hallitusneuvotteluissa ja silloiseen Kataisen hallitusohjelmaan kirjattiin että: ”Poliisipalvelut turvataan koko maassa. Tavoitteena on vakiinnuttaa poliisien määrä vähintään nykyiselle tasolle koko vaalikaudeksi.”

 

Tämä lupaus ja tavoite on petetty. Poliisien määrä tulee vähenemään, eivätkä voimavarat riitä turvaamaan palvelutasoa koko maassa. Vakavana uhkana on, että jatkossa harmaan talouden huijarifirmat saavat puuhastella rauhassa, murtomiehet kaupitella tavaroitaan ilman kiinnijäämisen pelkoa ja syrjäseudun asukas turhaan odotella apua vaaratilanteen uhatessa.

 

Arvoisa puhemies  

Vaikka näemme laadukkaiden poliisipalvelujen turvaamisen tärkeänä kansalaisen perusoikeutena, emme silti usko että sisäinen turvallisuus on kiinni pelkästään poliisin resursseista. Poliisin resursseilla ei ratkaista turvallisuusuhkia, jotka aiheutuvat jos työttömyys räjähtää käsiin, sosiaaliset ongelmat kärjistyvät ja yhteiskunta jakautuu ”hyvä – ja huono-osaisiin”. Vasemmiston mielestä köyhyyden kitkeminen on tärkeintä sisäisen turvallisuuden parantamista.

 

Perussuomalaisten välikysymyksessä näitä yhteiskunnan jakautumiseen liittyviä ongelmia ei käsitellä mitenkään. Tämän vuoksi välikysymyksen sisältö jää kapeaksi poliisimiesten määrän mittaamiseksi, eikä perussuomalaisten resepti kykene antamaan eväitä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden todelliseksi parantamiseksi. Vanhan opposition keinoin mökin mummo ehkä saisi nopeammin apua vaaratilanteessa ja vankiloihin tulisi lisää porukkaa kakkua lusimaan, mutta yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ei paranisi koska rikollisuuden syntysyihin ei puututtaisi.

 

Samalla kun puolustamme poliisin resursseja niin me vasemmalla haluamme siis painottaa, että yhteiskuntarauhaa ei turvata pelkästään poliisivoimin, vaan tarvitaan huomattavasti laajempaa näkemystä ja keinovalikoimaa.

 

Arvoisa puhemies  

Yhtenä keinona poliisin voimavarojen kehittämiseen on käytetty poliisin rakenneuudistuksia. Näitä ”PORA” -hankkeita on toteutettu lyhyessä ajassa jo kolme ja niiden avulla on ollut tarkoituksena keventää hallintoa ja siirtää väkeä kentälle. Tämä on hyvä tavoite.

 

Rakenneuudistusten palaute on ollut hämmentävää. Virallisissa raporteissa positiivisia saavutuksia listataan, mutta kentältä tuleva palaute on kovin kitkerää. Uusissa organisaatioissa pomojen palkat ovat nousseet mutta kenttämiehistö kokee painetta ja riittämättömyyden tunnetta. Muutokset ovat olleet nopeita ja väsymys jatkuviin uudistuksiin kuuluu kenttämiehistön palautteessa.

 

Kaiken uudistamisen ja muutosten keskellä olisi erityisen tärkeää, että tavallisella poliisimiehistöllä olisi suuri luottamus omiin johtajiinsa. Voidaan kuitenkin kysyä, että onko näin? Poliisin rakenneuudistusten aiheuttamat reaktiot kentällä ovat huolestuttavaa kuultavaa. Poliisin ylimmän johdon on pikaisesti kyettävä palauttamaan täysi luottamus toimintaansa, sillä ilman luottamusta johto on kyvytön suoriutumaan tehtävästään.

 

Arvoisa puhemies 

Hallituksen välikysymysvastaus ei tyydytä. Teen seuraavan epäluottamusehdotuksen:

 

Eduskunta edellyttää, että poliisipalvelut turvataan koko maassa ja että harmaantalouden torjuntaan ja liikenteen valvontaan voidaan osoittaa riittävästi voimavaroja.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille