Suomen nettopäästöt negatiivisiksi 2030-luvun alussa

Vasemmistoliitto vaatii, että Suomi tavoittelee negatiivisia ilmastopäästöjä 2030-luvun alussa. Se tarkoittaa, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä vähenee, kun maaperään ja puustoon sidotaan kasvihuonepäästöjä enemmän hiiltä.

Vasemmistoliiton resepti on yksinkertainen: päästöt alas, nielut ylös ja rahavirrat muutoksen tueksi. Ilmasto-ohjelmassaan puolue esittelee konkreettisia keinoja päästöjen vähentämiseen liikenteessä, sähkön ja lämmön tuotannossa, ruoassa, asumisessa ja teollisuudessa. Hiilinielujen osalta keskitytään metsien lisäksi myös soihin ja peltoihin. Ohjelmaan on koottu myös EU:ssa ja laajemmin kansainvälisesti tarvittavia toimia sekä fossiilisista energialähteistä luopumisen aikataulu.

Oikeudenmukaisuus on kattavasti esillä vasemmistoliiton ilmasto-ohjelmassa.

– Ilmastonmuutos on ratkaistavissa, mutta nyt on kiire. Ensi hallituskaudella täytyy nostaa Suomen ilmastopolitiikan kunnianhimoa merkittävästi. Me haluamme ratkaista ilmastokriisin ja me aiomme tehdä sen oikeudenmukaisesti, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– On skandaali, että Suomi vielä tänäkin päivänä tukee ilmastolle haitallista toimintaa verotuksella ja suorin tuin. Ensimmäisenä askeleena tilanteen korjaamiseksi ehdotamme ympäristölle haitallisten tukien karsimista noin puolen miljardin edestä. Yritystukiremontti jäi tältä hallitukselta tekemättä. Seuraavan hallituksen on se tehtävä, Andersson sanoo.

Hiilinielujen vahvistamiseksi vasemmistoliitto ehdottaa metsänomistajille kannustinjärjestelmää, joka houkuttelisi lykkäämään hakkuita. Kannustin kasvaisi metsän iän myötä, ja osa tuesta perittäisiin hakkuiden yhteydessä takaisin. Järeämmän puun arvo on suurempaa, joten verotuksenkin jälkeen maanomistaja saisi taloudellisen hyödyn kierron pidentämisestä. Näin hiiltä ehtisi sitoutua metsään nykyistä enemmän.

– Metsänomistajat ja maanviljelijät voivat olla ilmastosankareita. Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi on tärkeää saada Suomeen vanhempaa metsää, joten tarvitaan taloudellinen tuuppaus sille, että metsänomistaja myy puut myöhemmin, esimerkiksi vasta 100- tai 120-vuotiaina. Näin saadaan metsän upea apu ilmastotyössä käyttöön, sanoo ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig.

Vasemmistoliitto ehdottaa myös, että lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista sisällytettäisiin hankkeiden vaikutukset hiilinieluihin. Lisäksi ohjelmassa on toimia viljelysmaan ja soiden hiilensidonnan vahvistamiseksi.

Tutustu vasemmistoliiton ilmasto-ohjelmaan Ilmastonmuutos ratkaistaan yhdessä

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille