Aloitteita ja lausuntoja

Aloitteita ja lausuntoja -osasta löytyvät erilaisten puoluetoimijoiden kuten puoluehallituksen ja puoluevaltuuston  antamat lausunnot ja vastaukset esimerkiksi ministeriöiden lausuntopyyntöihin.

Lausuntoja 2017

Vasemmistoliiton lausunto valinnanvapauslaista 14.12.2017 (avaa pdf ja lataa/dowload)

Lausunto arviomuistiosta kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 18.10.2017 (avaa pdf ja lataa/download)

Lausunto asetusluonnoksesta uudeksi rahapeliasioiden neuvottelukunnaksi 18.8.2017 (avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto laeista vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista 19.6.2017 (avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto tiedustelutoiminnan valvonnasta 7.6.2017  (avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto sotilastiedustelulaista 7.6.2017 (avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto siviilitiedustelulakityöryhmän mietinnöstä siviilitiedustelulainsäädännöksi 7.6.2017  (avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto maakuntauudistuksen 2. lakipaketista 7.6.2017
(avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämisestä (avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (avaa pdf ja lataa/download)

Vasemmistoliiton lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (avaa dokumentti ja lataa/download)

Lausunto vaalilain muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lausuntoja 2016

Lausunto hallituksen esityksestä sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 19.10.2016 (docx)

Lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta 28.9.2016

Lausunto lakiesitykseen yksityisistä arkistoaineistoista 23.5.2016

Lausuntoja 2015

Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 

Lausunto täydennyspoliisityöryhmän loppuraportista 19.2.2015

Lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta 13.2.2015

Lausunto metropolihallinnosta 21.1.2015

Lausunto vaaliviranomaisten esteellisyydestä 21.1.2015

Lausuntoja 2014

Lausunto rahankeräyslaista 12.11.2014

Lausunto sote-laista 17.9.2014

Lausunto kuntalaista 24.8.2014

Lausunto vaalien ajankohdista ja kansalaisten osallistumisoikeuksista 24.8.2014

Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista 24.8.2014

Lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 4.6.2014

Lausunto sosiaalihuoltolain uudistamisesta 4.6.2014

Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 4.6.2014

Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamiseksi 28.3.2014

Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 12.3.2014

Lausuntoja 2013

Lausunto maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta 2014 – 2020 11.12.2013

Ampumarata- ja ampuma-aselausunto 16.10.2013

Toimiva lastensuojelu 26.9.2013

Perustuslain 25 §:n tarkistaminen 26.9.2013

 

 

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille