Vasemmiston sote-malli

Lue lisää: Osallisuus, itsemääräämisoikeus ja kestävyys

Vasemmiston mielestä valtion tehtävä ei ole edistää terveyskonsernien bisnestä vaan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sote-uudistuksessa pitää palata uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, eli palveluiden sujuvuuden ja tasa-arvon parantamiseen.

Rahoituksen tulee tulla pääosin progressiivisen tulo- ja omaisuusverotuksen kautta ja myös maakunnilla tulee olla oma verotusoikeus niiden itsenäisen päätösvallan mahdollistamiseksi. Pohjoismaiden korkeimpia asiakasmaksuja on kohtuullistettava, hoitoon pääsyä on nopeutettava ja jonotusaikoja lyhennettävä.

Haluamme pitää julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ohjaavassa asemassa ja hyödyntää yksityisiä järjestöjä, osuuskuntia, säätiöitä ja yrityksiä vain palvelujärjestelmän täydentämiseksi.

Maakuntauudistus pitää viedä loppuun parlamentaarisella yhteistyöllä niin, että potilaan oikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa lisätään.

Oikeuksien toteuttaminen turvataan riittävällä julkisella rahoituksella ja säästämällä hukkainvestoinneista, markkinoinnista ja muista yksityistämisen sekä huonon suunnittelun aiheuttamista kuluista. Uudella terveysteknologialla voidaan vaikuttaa merkittävästi palveluiden vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille