Vasemmiston veromalli: Selkeä, tuloeroja pienentävä ja elvyttävä verotus

Vasemmistoliiton veromalli julkaistiin 5.3.2015:

Selkeä, tuloeroja pienentävä ja elvyttävä verotus

Vasemmiston veromalli pienentää tuloeroja. Suurten pääomatulojen saajien suosiminen erillisellä pääomatuloverolla lopetetaan ja kaikkia tuloja verotetaan yhdessä yhtenäisessä progressiivisessa verotaulukossa. Vasemmiston malli selkeyttää verotusta ja vähentää verojen välttelyä.

Vasemmiston mallissa alle 10 000 euron tulot ovat verottomia, jolloin monia etuisuuksia ei veroteta ja siirrellä näin rahaa edes takaisin. Verotuksen alarajan nostaminen hyödyttää pieni- ja keskituloisia ja tuo näin kotimarkkinoiden kulutuskysyntään voimakaan elvyttävän sykäyksen.

Tuloerojen pienentäminen on talouskasvulle parasta myös pitkällä ajanjaksolla. Vaikka verotus kokonaisuutena hieman kiristyy, on lopputulos elvyttävä, koska kiristyminen kohdennetaan sinne missä se aiheuttaa vähiten haittaa taloudelle ja keveneminen sinne missä siitä on isoin hyöty. Varallisuuden verottamisen palauttaminen ohjaa elvyttämään investoimalla.

Ostovoimaa parannetaan myös kohdennetusti alentamalla arvonlisäveroa veroluokista johon kuuluu mm. ruoka, ravintolat, lääkkeet, kirjat ja tilatut lehdet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineiden ensimyynnit sekä erinäiset kulttuurikorvaukset. Näin saadaan kohdennettua kulutuskysyntää erityisesti kotimaiseen työhön sekä erityisesti ympäristön kannalta kestävämpään kulutukseen.

Vasemmiston veromalli on osa laajempaa elvytyspakettia. Samalla kun valtion ja kuntien verokertymästä huolehditaan, pitää valtion sijoittaa useita miljardeja työllistävään elvytykseen. Työllisyyden paraneminen maksaa itsensä takaisin – kun raha kiertää taloudessa syntyy myös yksityiselle sektorille kysyntää, sosiaalimenot pienenevät ja verotulot kasvavat. Tämä kerroinvaikutus on nyt poikkeuksellisen suuri, hyvin valittu elvytys maksaa itsensä takaisin ja siten jopa vähentää velkasuhdetta.

Suomen valtio menettää vuosittain miljardeja euroja verotuloja verovuotoon ja harmaaseen talouteen. Harmaan talouden valvontaa, sanktioita ja rangaistuksia pitää kiristää ja lainsäädäntöä uudistaa. Suomen pitää omalla ja EU:n yhteisellä lainsäädännöllä estää verovuotoa veroparatiiseihin. Jos verotulot saataisiin kerättyä täysimääräisesti, olisi valtion budjetti ylijäämäinen. Vasemmisto vaatii yhdeksi seuraavan hallituksen keskeiseksi tavoitteeksi verovuodon ja harmaan talouden kitkemistä.

Laskelmat tuloverotuksen muutoksiin, arvonlisäveroon, yhteisöveroon ja lähdeveroon liittyen on tehty eduskunnan tietopalvelussa.

Vasemmiston veromalli (pdf)

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille