Digistrategiaan tarvitaan vetäjä ja rahoitus

Arvoisa puhemies,

Ihanaa, ministeri Linden, ihanaa ellei peräti fantastista. 37 sivua ja 386 annosta digitalismin auvoa ja autuutta. Jos agendaan on uskominen, digitaalinen paratiisi näyttäisi kutsuvasti odottavan meitä kaikkia. Köyhiä ja rikkaita, sairaita ja terveitä, lapsia ja vanhuksia. Siellä se häämöttää horisontissa ja oma Suomemme johdattaa kansojen kulkua kohti paratiisin porttia.

Ehkä kuitenkin kannattaa muistaa, että horisontti on viiva kaukaisuudessa, joka etääntyy sitä mukaa, kun sitä lähestymme. Ehkä kaiken suitsutuksen keskellä olisi kannattanut uhrata jokunen ajatus myös odotettavissa olevien esteiden tai kuten nykyisin kuuluu sanoa ”haasteiden” arviointiin.

Otan vain yhden esimerkin. Kappaleessa 7. kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota. Kun on viisi vuotta stv:ssa asian kanssa paininut ja lykännyt neljä vuotta sitten säädetyn Kanta-hankkeen toimeenpanoa neljällä vuodella, niin väkisin tulee agendaa lukiessaan kyyniseksi. Ettei vain agendan virvoittava SADE muuttuisikin kuristavaksi sad e:ksi pienellä kirjoitettuna.

Selonteon tehtäväluettelo, agenda vuosiksi 2011-2020, on laaja-alainen, kattava ja kunnianhimoinen. Siinä on pyritty ottamaan huomioon käyttäjäläheisyys, osapuolten yhteistyö, osallisuus ja vaikka mitä hienoa. Ja kyllä agendassa paperilla paljon hyvää onkin.

Muutamia huomautuksia on kuitenkin pakko tehdä.

Ensinnäkin: kenen on vastuu?

Digistrategia on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että siinä me kaikki olemme erittelemättä velvoitettu tekemään tarvittavat toimenpiteet. Selonteon sanoin me ”luomme”, ”varmistamme”, ”edistämme”, ”tuemme” ja niin edelleen.

Kun selonteko on sitouttavinaan kaikki, se ei sido ketään. Rakennusprojektiin tarvitaan aina vetäjä, ei rakennus sillä nouse, ettei vastaavaa nimetä. Nyt selonteon tehtäväluettelossa ei mainita, minkä ministeriön tai viranomaisen vastuulle tehtävä halutaan antaa. Valiokunnan kannattaisikin harkita, onko sillä edellytyksiä tähän vai tulisiko sen edellyttää hallitukselta asian konkretisointia jatkovalmistelussa.

Entä digitaalisen Suomen rahoitus?

Varmasti on niin, että digitalisointi yhdistettynä hallinnon toiminnan muutoksiin tuo alkuinvestoinnin jälkeen säästöjä. Tosin käytännön kokemukset tästä eivät aina ole olleet lupaavia. Varmennepalveluiden kulku valtionhallinnossa herättää ikäviä mieli- ja muistikuvia.

Varmasti on myös niin, että kohdentamalla uudelleen nykyistä rahoitusta saadaan merkittävästi aikaan tietoyhteiskunnan ja digitalisoinnin edistämisessä. Silti minua jää kaihertamaan epäilys, että selonteon laatijana on ollut hyvään pyrkivä porukka, jolle ei ole annettu tehtäväksi miettiä rahoituskysymystä.

Valtion rahan käyttöä hallitsee menokehysdiktatuuri. Ja lähivuosina sen uhataan olevan nykyistäkin tiukempi. Juuri tämä panee kysymään, miksi rahoituskysymystä ei ole käsitelty.

Kestävänkö kehityksen kärkimaa?

Selonteon mukaan tavoitteena on, että digitaalinen ympäristö johdattaa ekologisiin ja kestäviin valintoihin. Kestävään kulutukseen siirtyminen edellyttää positiivista asenneilmapiiriä. Kuluttajalle selonteko haluaakin tarjottavan tietoa ympäristövaikutuksista ja työkaluja valintojen helpottamiseksi. Ja oikeaa valintaa tuettaisiin kannustimin ja palkitsemalla.

Hyvä näin, varmasti tällä lisätään ekologista kestävyyttä.

Entä sosiaalisesti kestävä kehitys? Siitä ei ole mitään mainintaa selonteossa. Sadat tuhannet Suomessa ovat köyhiä ja 900 000 ihmistä elää köyhyysuhan alla. Näille ihmisille köyhyys on arkipäivää, mutta miten luoda sellainen asenneilmapiiri, joka pitää tätä tilannetta sietämättömänä, kestämättömänä.

Miten tarjota päättäjille ja laajemmin yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tietoa sosiaalisista vaikutuksista? Miten tarjota näille työkaluja ja kannustimia valintojen helpottamiseksi ja vaikutusten seuraamiseksi niin yksilö- kuin yhteisötasolla?

Siihen selonteossa ei ole vastausta. Hallituksen tavoitteena ei ole, että Suomesta tulisi sosiaalisesti kestävän kehityksen kärkimaa. Se on murheellinen havainto. Tässäkin asiassa.

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille