Posts Categorized: Puheita 2010

Nuorten työllistymiselle annettava takeet

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäen ryhmäpuhe eduskunnan lisätalousarvion lähetekeskustelussa 7.4.2010

Arvoisa puhemies,

Tässä lisäbudjetissa hallitus esittää lisää rahaa työllisyyden hoitoon, mikä on tietysti myönteistä. Työttömyysongelman suuruuteen nähden lisäbudjetti on kuitenkin riittämätön. Se ei poista nuorten massatyöttömyyttä eikä se pysty estämään yhä useamman nuoren työttömyyden muuttumista pitkäaikaistyöttömyydeksi.

[ Lue lisää → ]

Puoluevaltuustopuhe 27.3.2010 – Paavo Arhinmäki

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäen puoluevaltuustopuhe Kouvolassa 27.3.2010

Hyvät toverit,

olemme aloittaneet Vasemmistoliiton uuden vuosikymmenen pohtimalla konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita. Puolueväki on järjestänyt kymmeniä tilaisuuksia ympäri maata, joissa on pohdittu toteuttamiskelpoisia ehdotuksia paremman yhteiskunnan rakentamiseksi.

[ Lue lisää → ]

Puoluevaltuuston avauspuheenvuoro 27.3.2010 – Katja Syvärinen

Puoluevaltuuston puheenjohtajan Katja Syvärisen avauspuheenvuoro puoluevaltuuston kokouksessa Kouvolan kaupungintalossa 27.3.2010

Hyvät toverit,

Vasemmistoliitto tekee työtä paremman ja puhtaamman maailman hyväksi, ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi. Meille ei riitä sellainen oikeudenmukaisuus, joka tuo oikeutta ja kohtuutta harvoille ja valituille. Me tavoittelemme kaikkien hyvinvointia ja vapautta.

[ Lue lisää → ]

Suomen vedettävä sotilaat pois Afganistanista

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kanta suomalaissotilaiden lisäämiseen Afganistanissa on kielteinen.

Valtioneuvoston Afganistan-selonteosta ryhmäpuheenvuoron käyttänyt kansanedustaja Jaakko Laakso vaatii suomalaisjoukkojen vetämistä pois ja tilalle panostusta maan jälleenrakentamiseen.

[ Lue lisää → ]