Vanhempainvapaan 6+6+6 –malli takaa parhaiten tasa-arvon

Arvoisa puhemies,

mittavasta tausta-aineistosta huolimatta selonteon anti jää valitettavan laihaksi. Monesta asiasta kyllä todetaan, että pitää ottaa enemmän huomioon tai selvittää, mutta konkreettisia esityksiä ei juuri löydy. Tasa-arvotyö ei edisty päällekkäisillä selvityksillä ja työryhmillä. On aika ryhtyä todellisiin tekoihin.

Tasa-arvolain uudistamiseen selonteossa on hyviä linjauksia. Sukupuolivähemmistöjen syrjintä on selkeästi kiellettävä ja sanktioitava. Työelämän osalta palkkakartoituksen kehittäminen, tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentaminen ja syrjintäsuojan parantaminen ovat niin ikään tarpeen.

Vasemmisto pitää hyvänä, että hallitus sitoutuu työpaikkojen tasa-arvon edistämiseen yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tässä yhteydessä hallituksen on syytä miettiä, miten yhteistyötä voisi kehittää. Selontekoa valmisteltaessa ammattiyhdistysliikkeen puolelta tuli nimittäin viestiä, että selonteko valmisteltiin virkamiestyönä niin, että työmarkkinajärjestöt pääsivät kommentoimaan valmistelua vain muutaman minuutin puheenvuoroilla parissa kuulemisessa ja silloinkin kylmiltään ilman pohjapapereita. Näin ei saa jatkua, vaan yhteistyön on oltava aitoa.

On kiistatonta, että palkkaeron, pätkä- ja silpputöiden ja nykyisen vanhempainvapaajärjestelmän vuoksi naiset ovat työelämässä edelleen miehiä heikommassa asemassa. Palkkaerojen poistamisesta on turha puhua ennen kuin hallitus kertoo, mitä työryhmävalmistelussa oleva vanhempainvapaauudistus tulee sisältämään. Vasemmisto on tehnyt aloitteen 6+6+6 -malliin siirtymisestä ja myös sen rahoituksesta siten, että vanhempainvapaan työnantajille aiheuttamat kustannukset tasataan. 6+6+6 -mallissa vanhempainvapaa koostuu kolmesta reilun 6 kuukauden jaksosta, joista yksi kuuluu äidille, yksi isälle ja yksi voidaan jakaa vanhempien sopimalla tavalla. Näin tuodaan perheille aitoa valinnanvaraa, vahvistetaan isän asemaa kasvattajana, äidin asemaa työntekijänä ja lapsen asemaa kaikkinensa. 6+6+6 -mallista ei saa tinkiä, sillä sen avulla voidaan osaltaan saada naisten 80 senttiä lähemmäs euroa ja miesten 11 kuukautta lähemmäs täyttä vuotta.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi hallitus lupaa laatia pitkän tähtäimen kehitystavoitteet. Sen sijaan, että alettaisiin toteuttaa tuoreen Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman tavoitteita, asetetaan siis taas työryhmä. Onko tässä järkeä? Väkivallan vähentämisen este on rahoituksen puute, ei epäselvyys tavoitteista. Rahaa tarvitaan muun muassa turvakoteihin. Suomi on saanut useita huomautuksia turvakotien riittämättömyydestä ja väkivallan uhrin saama apu vaihtelee alueittain. Jokaisella väkivallan uhrilla tai sen uhan alla olevalla naisella tai miehellä pitää olla oikeus turvakotipaikkaan.

Vasemmisto on vaatinut rahaa turvakotien lisäksi lähisuhdeväkivaltayksikön perustamiseen. On huomattava, että lähisuhdeväkivalta on moninaista. Vaikka useimmiten tekijä on mies, myös naisista väkivallan tekijöinä on uskallettava puhua ja heillekin on luotava väkivallattomuuteen tukevia palvelumalleja.

Arvoisa puhemies,

naisten aseman kannalta on keskeistä, mitä hyvinvointiyhteiskunnalle tapahtuu. Julkisten palvelujen heikentäminen heikentää myös naisten asemaa ja tämä on syytä muistaa kun puhutaan tasa-arvopolitiikasta.

Lisäksi monilla yhteiskunnan osa-alueilla naisten asema on edelleen heikko. Esimerkiksi urheilussa tasa-arvotyölle on tilausta. Tein vuosi sitten ehdotuksen Suomen Palloliiton liittokokoukselle siitä, että vuoteen 2016 mennessä naisten osuus liiton kaikessa toiminnassa ja hallinnossa pitää nostaa vastaamaan heidän määräänsä jäsenistössä. Toivottavasti tämäntyyppisiä linjauksia tehdään muissakin liikuntajärjestöissä. Liittojen ja seurojen lisäksi tasa-arvovastuuta on esimerkiksi kunnilla sali- ja kenttävuoroja jaettaessa.

Ministeri Wallin totesi viime viikolla Miehet ja tasa-arvopolitiikka -seminaarissa, että tasa-arvopolitiikan tulee olla kaikkien sukupuolten politiikkaa ja että tarvitsemme tasa-arvoisempaa tasa-arvopolitiikkaa. Selonteossa miehet ovatkin saaneet erillisen osion. On positiivista, että hallitus lupaa kiinnittää huomiota muun muassa isien ja myös eroisien asemaan. Myös terveyspolitiikkaan kaipaillaan selonteossa miesten aseman parempaa huomioimista. Silti esimerkiksi Vasemmiston miespoliittisen ryhmän ehdottamia ikäkausittaisia terveystarkastuksia ei esitetä. Vasemmisto kannattaa myös nykyisen maanpuolustusjärjestelmän korvaavien ajanmukaisiin turvallisuusuhkiin vastaavien, vapaaehtoisuuden ja uskottavan puolustuskyvyn yhdistävien sukupuolineutraalien mallien tutkimista.

Tasa-arvotyötä ei saa jakaa sukupuolen mukaan kahteen leiriin, vaan työtä on tehtävä siellä, missä ongelma on. Parhaiten miehet saadaan mukaan tasa-arvotyöhön ottamalla vakavasti myös heidän tasa-arvo-ongelmansa. Hyvä tasa-arvotyö tukee molempien sukupuolten tavoitteita. Siksi miesnäkökulman parempi huomioiminen on myös naisten etu.

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille