Yhtäläiset työnteon ehdot ja niiden tehokas valvonta kaikkien etu

Arvoisa Puhemies

Lienee paikallaan muutamalla sanalla muistuttaa, millaisessa tilanteessa rakennamme omaa talous- ja työllisyyspolitiikkaamme.

Kreikan tukipaketista päätettäessä viime keväänä sanoin: ”Se mikä riittäisi Kreikan akuuttiin ongelmaan, ei ehkä riitä markkinavoimille. Kyse on ajan pelaamisesta ja toiveajattelusta, jossa oletetaan, että parissa vuodessa kriisin pahin vaihe menee ohi ja sen leviäminen muihin maihin pysähtyy ikään kuin itsestään?”

Kovin paljon ei vikaan mennyt tuo arvio. Mitä tapahtui Irlannissa, mitä tapahtuu Portugalissa ja Espanjassa? Entäpä Yhdysvalloissa, joka elää seteleitä painamalla ja elvyttää talouttaan rakentamalla uusia kuplia. Siellä krapulaa parannetaan juomalla lisää.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä yritti jo keväällä kertoa, että aspiriini ei auta syöpään ja se syöpä on rajoittamaton keinottelukapitalismi. Vasemmistoliitto ei hyväksy, että maksaisimme lunnaita EU-maiden holtittomasta taloudenpidosta.

Taloudellisten kriisien ei pitänyt vielä jokin aika sitten koskettaa meitä. Mutta missä on valtiovarainministeri Katainen? Kriisikokouksessa pelastamassa koko järjestelmää. EU-presidentin Herman Van Rompuyn mukaan paitsi euroalue, myös koko EU kamppailee henkiinjäämisestään. Professori Nouriel Roubini arvioi, että EU joutuu luomaan kokonaan uuden mekanismin valtioiden velkojen järjestelylle.

Arvoisa puhemies!

Vaalikausi kääntyy loppusuoralle. Kun urheilusuorituksessa pyritään rajuun loppukiriin, porvarihallitus välttelee virheitä ja yrittää sammutetuin lyhdyin sinnitellä yli vaalien. Vaalien jälkeen lyödäänkin sitten pöytään leikkauslistat.

Älyvapaan markkinatalouden ja keinottelukapitalismin ylilyönneistä on maksettu raju hinta. Sen hinnan maksavat raskaimmin ne, joilla jo ennestään on vaikeaa.

Kun kerran elämme näin epävakaassa taloudessa, ja jos haluamme päättää edes jotain itse, oman pesän pitäisi olla puhdas, mutta kun se ei ole:

Me kaikki muistamme, kuinka onnetonta hallituksen toiminta oli, kun se salli lopettaa raaka-aineiden keskellä sijaitsevan, kannattavan ja energiaomavaraisen StoraEnson Kemijärven sellutehtaan. Nyt sitten seuraa jatkoa, kun Inarin kunnassa sijaitseva Vapon Peuravuonon saha aiotaan lopettaa. Eivät nämä tapahtumat yksittäisiä ole vaan kertovat hallituksen valitsemasta linjasta.

Eikä vastuuton työttömyyttä lisäävä omistajapolitiikka tähän lopu. Hallintayhtiö Solidiumin alle parkkeerattujen valtion osaksi omistamien yritysten osakkeet odottavat sopivaa myyntihetkeä. Se entisestään kaventaa valtion roolia elinkeinoelämässä ja lisää epävakautta työmarkkinoilla.

Tökeröin esimerkki tästä oli Kemira GrowHow myynti norjalaiselle Yaralle. Vasta nyt osa keskustapoliitikoista, esimerkiksi ministeri Pekkarinen, on alkanut haikailla sen perään, että valtiolla pitäisi kaivostoiminnassa olla vahvempi rooli. Niin pitäisi!

Perintönä viime vuosien politiikasta meillä on korkea työttömyys, jossa on samankaltaisia aineksia kuin 1990-luvun laman työttömyydessä. Se uhkaa erityisesti nuoria ja muuntuu vaikeaksi pitkäaikaistyöttömyydeksi. Heistä yhä suurempi osa on sairauksien ja syrjäytymisen vuoksi käytännössä työmarkkinoiden ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyysmäärärahojen taso on auttamatta liian alhainen.

Veropohjaa on kavennettu ja ohennettu vaarallisen paljon. Yhtenä vuonna tuloihin ja varallisuuteen perustuvat verotulot vähenivät valtion kassasta viisi miljardia euroa. Siihen se hyvätuloisten veroale johtaa.

Harmaa talous rehottaa ja sen seurauksena valtiolla jää saamatta miljardeja euroja verotuloja vuosittain. Itse asiassa harmaan talouden suhteen hallitus on tehnyt italialaisen lakon: ollaan tekevinään, mutta kuitenkaan ei tehdä. Jos hallituksella on jokin linja harmaan talouden torjunnassa, niin se on se, että hallitus ei sekaannu omiin asioihinsa.

Turhaan ministeri Kataisen on kehunut saavutuksillaan, kun hän taipui käännetyn arvonlisäveron taakse viimeisessä pakossa ja vasta pitkällisen vasemmiston painostuksen jälkeen.

Valtion tuottavuusohjelma tuottaa lisää ongelmia, kun harmaan talouden ongelmiin ei päästä kiinni. Niin verottaja, poliisi, tulli kuin työsuojeluhenkilöstökin joutuu tekemään aivan liian vähällä väellä aivan liian paljon.

Arvoisa Puhemies

Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, kuinka paljon maassa työskentelee ulkomaalaista työvoimaa. Joka tapauksessa kymmeniä tuhansia työntekijöitä, joista suuri osa ei ole kirjoissa eikä kansissa eivätkä he maksa veroja mihinkään maahan.

Jo EU-maista tulevan työvoiman valvonta on retuperällä ja hallitus haluaa kasata uusia ongelmia entisten päälle poistamalla kolmansista maista tulevalta työvoimalta saatavuusharkinnan. Se on tässä tilanteessa vastuutonta. Hallitus haluaakin luoda työvoimasta pysyvän ylitarjontatilanteen.

Rasismille luodaan otollisin kasvualusta sillä, jos velvoitteensa hoitavat suomalaiset yritykset ja veronsa maksavat työntekijät lyödään ulos markkinoilta. Yhtäläiset työnteon ehdot ja niiden tehokas valvonta on kaikkien etu.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt lakialoitteen tilaajavastuulain parantamisesta. Aloitteessa ehdotetaan tilaajavastuulakiin uusia säännöksiä, joiden mukaan tilaaja ja pääurakoitsija yhdessä aliurakoitsijan tai työvoiman vuokrausyrityksen kanssa vastaavat koko urakkaketjun yritysten palkkasaatavista, palkan sivukuluista, työeläkemaksuista ja ennakkoperintälain mukaisesti ennakkoveroista.

Tilaajavastuulaki koskee sekä aliurakointiketjua että vuokratyötä ja tilaajan vastuuta näissä sopimuksissa..

Me ehdotamme luottamushenkilöille ja työpaikalla edustettuina oleville ammattiliitoille asianosaisasemaa ja mahdollisuutta vaatia kanteella työnantajaa noudattamaan tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita.

Sellaisia ovat esimerkiksi tilaajan tietojenantovelvollisuus laissa tarkoitetusta vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdyn sopimuksen sisällöstä. Yleisesti kanneoikeus koskisi lakien ja työehtosopimusten noudattamista.

Esitys mahdollistaa nykyistä laajemman tiedonsaannin avulla koko ketjussa työskentelevien työntekijöiden työehtojen valvonnan.

Kanneoikeuden antaminen tilaajan työ- tai toimipaikalla toimiville ammattiliitoille mahdollistaa myös työntekijöiden ja toimihenkilöiden edunvalvonnan niissä tilanteissa, jolloin aliurakoinnissa tai vuokratyösuhteissa ei noudateta lain tai alan työehtosopimuksen määräyksiä palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Kun tämän lisäksi otettaisiin käyttöön veronumerojärjestelmä, joka kytkettäisiin kuvalliseen henkilökorttiin, olisi työmaiden valvonta huomattavasti helpompaa.

Nythän harmaan talouden vastaisesta taistelusta on kantanut vastuun ammattiyhdistysliike, etenkin Rakennusliitto, vaikka vastuu kuuluisi ilman muuta hallitukselle ja asianosaisille ministereille.

Arvoisa Puhemies

Kannatan edustaja Arhinmäen ehdotusta päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi.

 

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille